A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

acemilik çekmek : alışamadığı bir işte zorluk çekmek.

acı çekmek (duymak) : 1) ağrı, sızı duymak. Örnek Kullanım : Ameliyattan sonra çok acı çekti. 2) mec. üzülmek, üzüntü içinde kalmak. Örnek Kullanım : ?Bu faciaya bizzat karışmışım gibi bir acı duyuyordum.? -Y. K. Karaosmanoğlu.

acı gelmek : dokunmak, kırmak, üzmek. Örnek Kullanım : ?Bu durumun gerçeklerle uyumsuzluğu ona acı geliyor.? -A. Kutlu.

acı söylemek : olumsuz bir davranış karşısında gerçeği olduğu gibi söylemek.

acından ölmek : 1) çok acıkmak 2) aşırı derecede yoksul olmak.

acısı içine (yüreğine) çökmek (işlemek) : 1) bir şeyin acısını derinden duymak 2) kötü bir şey olacağını düşünerek önceden üzülmek.

acısı ortaya çıkmak : olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak. Örnek Kullanım : ?Dur bakalım daha hele, o içtiklerinin acısı bir bir çıkacak ortaya.? -M. İzgü.

acısını almak : 1) acılığını gidermek 2) sızıyı dindirmek.

acısını bağrına (içine) basmak (gömmek) : bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

acısını çekmek : yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntü içinde bulunmak.

acısını çıkarmak : 1) acılığını yok etmek. Örnek Kullanım : Soğanın acısını çıkarmak. 2) mec. uğradığı maddi veya manevi zararı karşılayacak bir iş yapmak. Örnek Kullanım : ?Bunca gecikmişliğe rağmen o günlerin acısını çıkarabilmesine imkân tanımalıydı.? -E. Şafak. 3) mec. öç almak. Örnek Kullanım : ?Ustan

acısını görmek : bir yakınının ölümünü görmek.

aciz içinde olmak : gücü yetmemek, becerememek.

âciz kalmak : çok uğraşmasına karşın bir işi yapamamak. Örnek Kullanım : ?Kitaplar Taptuk’u anlatmaktan âciz kalır.? -A. Kabaklı.

acze düşmek : çaresiz kalmak, elinden bir şey gelmemek.

aç açık kalmak : yoksulluk içinde, evsiz barksız kalmak.

aç doyurmak : yoksulları beslemek.

aç kalmak : 1) karnını doyuramamak. Örnek Kullanım : ?Fatma’nın yemek çantası olmasaydı, dün aç kalmıştım.? -F. R. Atay. 2) yoksulluğa düşmek.

aç kurt gibi : büyük bir istekle.

aç susuz kalmak : 1) yoksulluktan yaşayamayacak bir duruma gelmek 2) yoksul bir duruma düşmek.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 161

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:29

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:57

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir