A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

açığını kapamak (kapatmak) : 1) eksiğinin veya küçük düşürücü durumunun anlaşılmamasını sağlamak 2) eksiğini tamamlamak.

açık düşmek : 1) herhangi bir sebeple bir filodan veya istenilen yerden uzakta kalmak 2) sp. yağlı güreşte yenilgi sebebi olan sırtı veya yanı toprağa değmek.

açık kapamak : bütçenin gider fazlasını, para sağlayarak ortadan kaldırmak.

açık kapı bırakmak : gereğinde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak.

açık vermek : 1) geliri, giderini karşılamamak 2) gizlenmek istenen bir olayı, bir düşünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açıklamak.

açıklar livası olmak : alay işsiz ve kazançsız kalmak.

açıklığa kavuşturmak : bir konu veya sorunu aydınlatmak, kapalılıktan kurtarmak, anlaşılır duruma getirmek.

açıklık getirmek : bir konu veya sorunu anlaşılır duruma getirmek.

açıklık kazanmak : bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek.

açıkta kalmak (olmak) : 1) iş ve görev bulamamak 2) yersiz yurtsuz kalmak 3) birkaç kişinin birlikte eriştiği bir iyilikten yararlanamamak.

açıktan almak : 1) den. açıktan geçmek 2) mec. bir tehlikenin uzağından geçmek.

açılıp saçılmak : 1) kadın açık saçık giyinmeye başlamak 2) kadın eskisine göre ölçüsüz davranışlarda bulunmaya başlamak.

açlığını öldürmek : açlık duygusunu yatıştırmak. Örnek Kullanım : ?Kaldırılmış harman yerlerinden buğday toplayıp açlığımızı öldürdük.? -O. Kemal.

açlık çekmek : yoksulluk içinde bulunmak.

açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak) : çok acıkmak. Örnek Kullanım : ?Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti.? -S. F. Abasıyanık.

açlıktan imanı gevremek : çok acıkmak.

açlıktan nefesi kokmak : yoksulluk içinde bulunmak.

açlıktan ölmek : dayanılmaz derecede acıkmak, çok acıkmak.

açlıktan ölmeyecek kadar : çok az. Örnek Kullanım : Açlıktan ölmeyecek kadar yiyor.

açmaza düşmek : içinden çıkılması güç durumda kalmak.

açmaza getirmek (düşürmek) : düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak.

açtırma ağzımı : kötü bir söz söylememe fırsat verme anlamında kullanılan bir söz.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 161

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:29

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:57

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir