A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

a dan z ye (kadar) : baştan aşağı, tamamen, tamamıyla, bütünüyle. Örnek Kullanım : Evini a’dan z’ye değiştirdi.

aday göstermek : bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek, namzet göstermek. Örnek Kullanım : ?Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.? -Anayasa.

adaylığını koymak : bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. Örnek Kullanım : ?Bankacılardan birkaçının kurgularıyla belediye başkanlığına adaylığını koymuştu.? -M. Ş. Esendal.

âdembaba gibi : parasız pulsuz, perişan, zavallı.

âdembabaya dönmek : malını mülkünü kaybetmek.

âdet görmek : kadın aybaşı olmak.

âdet olduğu üzere : alışıldığı gibi.

âdet yerini bulsun diye : ?gerekli görüldüğü için değil, yalnız alışılmış olduğu için? anlamında kullanılan bir söz.

adı (bile) olmamak : değeri olmamak. Örnek Kullanım : Bir baş soğanın da adı mı olurmuş?

adı batmak : sevilmeyen bir şey veya kimse unutulmak, adı anılmaz olmak, artık sözü edilmemek.

adı bile okunmamak : birine veya bir şeye hiç önem verilmemek.

adı çıkmak : 1) kötü bir ün kazanmak. Örnek Kullanım : Onun adı çıkmış yoksa fena adam değil. 2) hakkı olmayan bir ün kazanmak. Örnek Kullanım : O berberin adı çıkmış, aslında iyi tıraş edemiyor.

adı çıkmış dokuza, inmez sekize : ?birinin bir kere adı çıktıktan sonra onun hakkındaki yaygın inanç artık kolay kolay düzelemez? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : ?Artık o yana bir daha gelme, adın çıktı dokuza, inmez sekize, demedim miydi?? -B. Günel.

adı deliye çıkmak : deli olmadığı hâlde deli olarak tanınmak. Örnek Kullanım : ?Böyle bir şey yazmaya kalkarsam adım deliye çıkacak.? -R. N. Güntekin.

adı geçmek : anılmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. Örnek Kullanım : ?Necip Fazıl, adı geçen iki şiirden birer bölüm okudu.? -A. Kabaklı.

adı gibi bilmek : çok iyi bilmek.

adı kaldırılmak : anılmaz olmak, silinip gitmek. Örnek Kullanım : ?Saatlerce adı dünya yüzünden kaldırılmaya çalışılan Türklüğün talihini düşünürdüm.? -Ö. Seyfettin.

adı kalmak : bir kimse veya bir şey öldükten, ortadan çekildikten sonra dillerde yalnız adı dolaşmak.

adı kötüye çıkmak : ünü kötü olarak yayılmak.

adı olmak : gereksiz, yersiz ünü olmak.

adı sanı olmak : bilinmek, tanınmak, ünlü olmak. Örnek Kullanım : ?Osman Efendi’nin adı sanı vardı.? -İ. H. Baltacıoğlu.

adı var : 1) beklenilen, istenilen özelliklere sahip olmayan 2) tercih edilecek özelliklere sahip.

adım (adımını) atmak : 1) yürümek için ayağını öne doğru uzatıp basmak. Örnek Kullanım : ?Yıllar var ki bu eve tek bir ziyaretçi bile adım atmamıştı.? -E. Şafak. 2) mec. bir işe ilk kez girişmek.

adımını attırmamak : 1) rahat davranmasını engellemek amacıyla sürekli olarak denetim altında bulundurmak 2) bir yere girmesine engel olmak.

adımını geri atmak : başladığı bir işten geri dönmek.

adımlarını sıklaştırmak : daha küçük ve çabuk adımlar atarak hızlı yürümek, ivmek, acele etmek. Örnek Kullanım : ?İnsan böyle bir kokuya sokakta maruz kalsa adımlarını sıklaştırır, arabadaysa camları kapatır.? -E. Şafak.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 161

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:29

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:57

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir