A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Agopun kazı gibi bakmak : aptal aptal bakmak.

ağaç olmak : argo bir yerde ayakta durarak çokça beklemek. Örnek Kullanım : Neredesin yahu, seni bekleye bekleye ağaç olduk.

ağı gibi : 1) acı veren, çok etkileyen 2) çok sert, keskin.

ağına düşürmek : tuzağına düşürmek.

ağır basmak : ağırlık olarak fazla gelmek.

ağır çekmek : tartıda ağır gelmek.

ağır durmak : ciddi, ağırbaşlı, oturaklı, soğukkanlı hareket etmek. Örnek Kullanım : ?Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz, ağır dururlar.? -M. Ş. Esendal.

ağır gelmek : 1) gücüne gitmek, onuruna dokunmak. Örnek Kullanım : ?Bu vazife bana çok ağır geliyor.? -N. F. Kısakürek. 2) yapılması güç gelmek.

ağır kaçmak : 1) gücendirici olmak, uygun düşmemek. Örnek Kullanım : Bu şaka biraz ağır kaçtı. 2) beklenenden fazla olmak. Örnek Kullanım : Hakem tarafından verilen kırmızı kart ağır kaçtı.

ağır kayba uğramak : maddi ve manevi büyük zarar görmek.

ağır ol! : 1) ?ciddi, ağırbaşlı, soğukkanlı, sabırlı ol!? anlamında kullanılan bir söz 2) ?acele etme, yavaş ol!? anlamında kullanılan bir söz.

ağır oturmak : ağırbaşlı olmak.

ağır söylemek : acı, dokunaklı sözler söylemek.

ağır yara almak : 1) kavgada veya savaşta önemli ölçüde zarar görmek 2) bir olayda beklenmeyen sıkıntılı ve olumsuz bir duruma düşmek.

ağırdan almak : 1) bir işi gereken süre içinde bitirmemek, geciktirmek. Örnek Kullanım : ?Görüyorsunuz ki bu soyadı konusunda benim ağırdan alışım, bir tembellik değil.? -M. Ş. Esendal. 2) bir işi gönülsüz, isteksiz yapmak. Örnek Kullanım : ?Ama üstüme düşüldü mü bende bir gönül tokluğu, bir

ağırına gitmek : onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. Örnek Kullanım : ?Kimse, dört çocuklu bir aileye ev vermek istememiş. Bu, büsbütün ağırına gitmiş.? -A. Ağaoğlu.

ağırlığı olmak : etkisi büyük olmak. Örnek Kullanım : ?Başsavcının yargıçlar arasında belli bir ağırlığı var kuşkusuz.? -A. Kulin.

ağırlığınca altın etmek (değmek) : çok değerli olmak.

ağırlığını (ortaya) koymak : kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek.

ağırlık basmak (çökmek) : 1) gevşeklik ve uyku gelmek 2) ağır bir hava kaplamak 3) sessizlik oluşmak. Örnek Kullanım : ?Yavaş yavaş bir ağırlık çöktü. Bir sakinlik herkesi kapladı.? -M. Ş. Esendal.

ağırlık olmak : 1) sıkıntı vermek. Örnek Kullanım : ?Kimseye ağırlık olmaz, kimseyi sıkıştırmaz, iyilikten başka bir şey yapmaz.? -Ö. Seyfettin. 2) birine yük olmak, kendi masrafını başkasına çektirmek.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 161

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:29

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:57

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir