Bir Bilgi
Ana sayfa » Deyimler » A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

ah almak : birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek : derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek.

ah etmek : 1) acı ile içini çekmek 2) mec. ilenmek. Örnek Kullanım : Vakit vakit gözlerini kapayarak o herkesin / Ah ettiği sevda adlı günahkârı düşündün mü?? -E. B. Koryürek.

ah vah etmek (demek) : pişman olmak. Örnek Kullanım : Yaptığım deliliğe ne zaman ah vah diyeceğimi bir kestirebilsem. -S. F. Abasıyanık.

ahbap çıkmak : önceden tanışmış olmak. Örnek Kullanım : Gümrükten itibaren her rast geldiği adamla ahbap çıktı. -Y. K. Karaosmanoğlu.

ahenk almak : uyumlu duruma gelmek.

ahenk vermek : düzeni, uyumu sağlamak. Örnek Kullanım : Türk diline en asil ahengini veren sanatkârı düşüneceğiz. -O. S. Orhon.

Ahfeşin keçisi gibi başını sallamak : söylenen sözü anlama dan kafa sallayarak onaylamak.

ahı çıkmak : yaptığı ilenme, etkisini göstermek.

ahı gitmek vahı kalmak : iyice zayıflamak, iş göremez duruma gelmek.

ahını yerde koymamak : öcünü almak. Örnek Kullanım : Sen öz babanın öcünü alamadın diye o da dedesinin ahını yerde mi koyacaktı?? -N. Hikmet.

ahiretini yapmak (zenginleştirmek) : hayır işleri yaparak sevap kazanmak.

ahirette on parmağı yakasında olmak : kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak. Örnek Kullanım : Artık sana dünyada rastlayamazsam yarın ahirette on parmağım yakanda olsun!? -H. R. Gürpınar.

ahkâm çıkarmak : kendi düşüncelerine dayanarak birtakım yargılara varmak.

ahkâm kesmek : 1) çekinmeden kesin yargılarda bulunmak. Örnek Kullanım : İşin içinde olmanın verdiği rahatlıkla bol keseden ahkâm kesen akıl hocalarının eleştirilerine hedef olmayı önleyemezler. -T. Halman. 2) bilir bilmez konuşmak.

ahkâm yürütmek : bir sözden kendi anlayışına göre sonuçlar çıkarmak.

ahtapot gibi : 1) sırnaşık, yapışkan (kimse) 2) sömürmek amacıyla birçok işe, konuya el atan (kimse).

Yorum ekle

BBEditör