Bir Bilgi
Ana sayfa » Deyimler » A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

akraba çıkmak : konuştuktan sonra akraba olduklarını anlamak.

akrep gibi : her fırsatta sözleriyle başkalarını inciten veya onlara kötülük eden.

aksi gibi : istenmediği hâlde, aksilik olarak. Örnek Kullanım : Oysa ki askerdeyken aksi gibi, bir kere bile hastalanmamıştı. -N. Hikmet.

aksi şeytan : işler yolunda gitmediği zaman ?ne kadar ilgisiz, münasebetsiz? anlamında kullanılan bir söz.

aksiliği tutmak : güçlük çıkarmak, inadında direnmek.

aksiliği üstünde (olmak) : olumsuz davranış içerisinde (olmak). Örnek Kullanım : Hacı Ömer’in bütün aksiliği üstündeydi. -R. N. Güntekin.

akşam ahıra sabah çayıra : hayatta yiyip içip yatmaktan başka kaygısı olmayanlar için söylenen bir söz.

akşama kalmak : iş gecikmek, bitmemek.

akşamdan kalmış (kalma) : geceki sarhoşluğun mahmurluğunu taşıyan.

akşamdan kavur, sabaha savur : 1) kazandığını günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanılan bir söz 2) söylediği sözü tutmayan kişiler için kullanılan bir söz.

akşamdan sonra merhaba : iş işten geçtikten, olan olduktan sonra gösterilen ilginin yararlı olmayacağını belirten bir söz.

akşamı akşam etmek : akşamın olmasını sabırsızlıkla beklemek.

akşamı bulmak (etmek) : akşamlamak, günü bitirmek. Örnek Kullanım : Halk baharları ve yazları, dolmalarla, helvalarla gidip akşamı eder, şen şatır dönerlermiş. -S. M. Alus.

akşamı zor etmek : bir türlü akşam olmamak.

aküsü bitmek : 1) taşıtlarda depolanan enerji bitmek 2) mec. bitkin düşmek, çok yorulmak. Örnek Kullanım : Ok gibi taa Viyanalara kadar gelmişsiniz ama şimdi akünüz bitmiş, yürümeye korkuyorsunuz. -F. Baykurt. 3) mec. iyice yaşlanmak, elden ayaktan düşmek.

Yorum ekle

BBEditör