Bir Bilgi
Ana sayfa » Deyimler » A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

aldı : hlk. ?söylemeye başladı? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : Aldı Kerem. Aldı Köroğlu.

aldı sazı eline : hiç kimseyi konuşturmadan konuşan kimseler için kullanılan bir söz.

aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmemek : sağladığı yarar, verdiği zararı karşılamamak.

aldırış etmemek : 1) ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak 2) önem vermemek, aldırmamak, umursamamak. Örnek Kullanım : Kendi alanına dokunmayan bir şeye aldırış etmez. -H. E. Adıvar.

alet olmak : bilerek veya bilmeyerek kötü bir işe aracılık etmek, vasıta olmak. Örnek Kullanım : Mustafa Kemal’de tek olmayan şey, ‘alet olmak’ zaafı idi. -F. R. Atay.

alev almak : 1) tutuşmak, yanmaya başlamak. Örnek Kullanım : Sobada çıralar hemen alev almış, odunları da tutuşturmuştu. -T. Buğra. 2) mec. coşmak, heyecanlanmak, heyecana gelmek 3) mec. öfkelenmek, kızmak 4) mec. telaşlanmak.

alev bacayı (saçağı) sarmak : ateş bacayı sarmak.

alev gibi parlamak : canlı, ışıl ışıl olmak. Örnek Kullanım : Gözleri siyah bir alev gibi parlıyordu. -Ö. Seyfettin.

aleyhe dönmek : karşı durum almak, karşı duruma geçmek.

aleyhinde (aleyhine) söylemek (bulunmak) : çekiştirmek, yermek.

Yorum ekle

BBEditör