A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

ama ne : 1) ?ne hoş? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : Ama ne manzara! Ama ne film! 2) ?şaşılacak niteliği olan? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : Ama ne kılık!

amaç gütmek : bir amacı gerçekleştirmeye çalışmak. Örnek Kullanım : ?Dernekler, 13’üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi siyasi amaç güdemezler.? -Anayasa.

aman bulmak : kurtulmak.

aman dedirtmek (amana getirmek) : karşı koyan birini boyun eğmek zorunda bırakmak, zor durumda bırakmak. Örnek Kullanım : ?Galiba bu sene soğuk aman dedirtecek.? -R. H. Karay.

aman derim! : ?sakın ha, böyle bir iş yapayım deme? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : Evi satacakmışsın, aman derim!

aman vermek : canını bağışlamak, öldürmemek. Örnek Kullanım : ?Teslim olan halka aman vererek hepsini evlerine yolladı.? -F. R. Atay.

aman vermemek : 1) rahat bırakmamak, göz açtırmamak. Örnek Kullanım : ?İri sivrisinekler gece gündüz aman vermiyordu.? -N. Cumalı. 2) acımayıp öldürmek.

aman zaman bilmemek : fırsat vermemek.

aman zaman dedirtmemek : aman vermemek.

amana gelmek : önce direnirken zor karşısında boyun eğmek.

aması maması yok! : hiçbir özrün geçerli olamayacağını anlatan bir söz. Örnek Kullanım : ?Ama diye sözünü kestim adamın. Aması maması yok, dedi o, sert bir sesle. Niye istifa etmedin?? -N. Eray.

ameliyat (… ameliyatı) geçirmek : ameliyat edilmiş olmak. Örnek Kullanım : ?Bu koğuşta ayak ameliyatı geçirmiş hasta Şahin’di.? -H. R. Gürpınar.

ameliyata almak : gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra hastayı ameliyat etmek.

ameliyata girmek : 1) ameliyat işlemlerini gerçekleştirmek 2) ameliyat olmak.

amma da yaptın ha! : söylenen bir söze pek inanılmadığını ve şaşıldığını anlatan bir söz.

ana baba bir : aynı anne ve babadan olan.

ana baba eline bakmak : ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.

ana baba yavrusu : nazlı büyütülmüş çocuk.

ana bir, baba ayrı : anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).

ana rahmine düşmek : döl yatağında cenin oluşmak. Örnek Kullanım : ?Ulan Mustafa, insanoğlu ana rahmine düşer de dokuz ay on gün sonra capcanlı fırlar.? -S. F. Abasıyanık.

anadan doğmuşa dönmek (anadan yeni doğmuş gibi olmak) : 1) dertsiz, tasasız bir duruma gelmek 2) günahlardan arınmış duruma gelmek.

anafora kaptırmak : başkasının emeksiz ve karşılıksız olarak yararlanmasına sebep olmak.

anahtar vermek : tiy. tuluat tiyatrosunda komiğe nükte yapma kolaylığı vermek.

anahtarı beline takmak : evde yönetimi ele almak.

analı kuzu, kınalı kuzu : 1) her işi yolunda giden 2) annesi sağ olan çocukların mutluluğunu anlatan bir söz.

anam babam : içtenlik bildiren bir söz. Örnek Kullanım : Bilir miyim ben anam babam!

anan yahşi, baban yahşi : birini, bir işe razı etmek için onu övmek amacıyla söylenen bir söz.

ananın (anasının) ak sütü gibi (helal olsun) : ?anamın sütü bana nasıl helal ise bu da sana öyle helal olsun? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : ?Şimşek gibi çakan ağrılardan beni kurtarsınlar, servetimin yarısını anamın ak sütü gibi vereyim.? -R. N. Güntekin.

anası turp (sarımsak), babası şalgam (soğan) : hlk. ne olduğu belirsiz kimselerin çocuğu.

anası yerinde : anne gibi kabul edilen (kadın).

anasından doğduğuna bin pişman : 1) çok tembel, üşengeç 2) canından bezmiş.

anasından doğduğuna pişman olmak : çok eziyet görmek, çok üzülmek, bezdirilmek.

anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek : bir işi yaparken çok sıkıntı çekmek. Örnek Kullanım : ?Mütercim olarak işe başladığım gün anamdan emdiğim süt burnumdan gelmiştir.? -B. R. Eyuboğlu.

anasından emdiği sütü burnundan getirmek : birine bir iş yaptırırken çok sıkıntı çektirmek. Örnek Kullanım : ?Hiç belli olmaz insanoğlu! Bir gün anadan emdiği sütü burnundan getirir.? -B. R. Eyuboğlu.

anasını bellemek : kaba en büyük kötülüğü yapmak. Örnek Kullanım : ?Geçmeyen zamanın anasını uyku beller.? -N. F. Kısakürek.

anasını eşek kovalasın! : kaba sözü edilen kimse veya iş için bıkkınlık, dikkate almama ve umursamama anlatan bir söz.

anasını sat! (satayım!) : hlk. ?önem verme (vermem), aldırma (aldırmam), umursama (umursamam)!? anlamında kullanılan bir söz.

anasının gözü : argo çok kurnaz, çok açıkgöz, dalavereci, hinoğluhin.

anasının ipini satmış (pazara çıkarmış) : ipsiz, kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse).

anasının kızı : her yönüyle annesine benzeyen kız çocuğu.

anasının körpe kuzusu : pek küçük kucak çocuğu.

anasının nikâhını istemek : bir şeye değerinden çok para istemek.

anasının oğlu : her yönüyle annesine benzeyen erkek çocuğu.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 161

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:29

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:57

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir