Bir Bilgi
Ana sayfa » Deyimler » A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

andını bozmak : andına uymamak, andına aykırı davranmak.

angarya (angaryasını) çekmek : bir işi isteksizce, hatır için yapmak zorunluluğunda olmak. Örnek Kullanım : Benim bu angaryalarımı da başka türlü kimsecikler çekmez. -O. C. Kaygılı.

angaryaya koşmak : birini zorunlu olmadığı hâlde bir işte çalışmaya zorlamak.

anız bozmak : anızı altüst etmek için toprağı yüzden sürmek.

anladımsa arap olayım : tkz. ?hiçbir şey anlamadım? anlamında kullanılan bir söz.

anlam çıkarmak : 1) bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam yakalamak 2) mec. yersiz ve gereksiz bir yargıya varmak, yanlış değerlendirmek bir söze, söyleyenin aklından geçmeyen bir anlam vermek.

anlam vermek : kendince bir yargıya varmak, yorumlamak.

anlamazlıktan gelmek (anlamazlığa vurmak) : bir şeyi anladığı hâlde anlamamış gibi davranmak. Örnek Kullanım : Anlamazlığa vuruyorum, teşekkür ederek ayrılıyorum daireden. -A. Ümit.

anlamına gelmek : bir anlam bildirmek.

anlarsın ya! : açıklanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanılan bir söz.

anlaşıldı Vehbinin kerrakesi : işin içyüzü, gerçeği öğrenildi? anlamında kullanılan bir söz.

anlaşmaya varmak : bir konuda birisiyle anlaşmak.

anlaşmazlığa düşmek : anlaşamamak, uyuşamamak. Örnek Kullanım : Anlaşmazlığa düşmezdik. İyi çocuklardı. -A. Kutlu.

anlaşmazlık çıkmak : bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak. Örnek Kullanım : Miras dağılımında üvey annesiyle aralarında anlaşmazlık çıkmış. -C. Külebi.

anlayıp dinlemek : bir olayı iyice anlamak.

anlayış göstermek : istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak. Örnek Kullanım : Yaşamı her yönden yalnızlığa yaslanmış olan bu kadına tek çocuğun bile anlayış gösterdiğini sanmam. -A. Kutlu.

ant içmek : bir şeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek, yemin etmek. Örnek Kullanım : Böyle uzaklaşınca ağır ağır o bizden / Biz ayrı düşmemeye ant içmiştik denizden? -F. N. Çamlıbel.

ant verdirmek : 1) ant içmesini sağlamak 2) herhangi bir şeyi yapmaması için söz almak.

ant vermek : Allah aşkına, çocuklarının başı için vb. sözlerle karşısındakini bir şeye zorlamak.

antant kalmak : anlaşmak, uzlaşmak.

antikasını bilmek : en iyisini bilmek.

antipati duymak : kanı kaynamamak.

antipatik bulmak : sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak.

apışıp kalmak : ne yapacağını bilemez duruma gelmek. Örnek Kullanım : Bu sonsuzluğun içinde işte besbelli sen de kendini kaybederek apışıp kalmışsın. -H. R. Gürpınar.

apoletleri sökülmek : bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atılmak.

aportta beklemek : 1) köpek avını kovalamak üzere hazırda beklemek 2) fırsat kollamak.

aptal yerine koymak : 1) hiçbir şeyden anlamaz, bilmez sanmak. Örnek Kullanım : Bu kadını zaman zaman aptal yerine koymam, büyük aptallık galiba. -R. Erduran. 2) birine, aptal gözüyle bakmak.

aptallığa vurmak : bir şeyi bilmez, anlamaz gibi görünmek.

Yorum ekle

BBEditör