A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

atı alan Üsküdarı geçti : fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlatan bir söz.

atılı bulunmak : ertelenmiş olmak.

atını sağlam kazığa bağlamak : eşeğini sağlam kazığa bağlamak.

atıp (atmak) tutmak : 1) bir kimse veya bir şey için kötü konuşmak. Örnek Kullanım : ?Hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım.? -O. V. Kanık. 2) abartmalı konuşmak. Örnek Kullanım : ?Dünyanın siyasetiyle meşgul oluyorlar, büyük olaylar hakkında atıp tutuyorlar.? -H. R. Gü

atla arpayı dövüştürmek (dalaştırmak) : fesat karıştırmak, arabozanlık etmek.

atladı geçti Genç Osman! : bir işin bittiğini veya tehlikenin atlatıldığını anlatan bir söz.

atlama taşı yapmak : daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak.

atma Recep, din kardeşiyiz : argo ?söylediklerin hep yalan, abartma ancak biz bunun farkındayız? anlamında kullanılan bir söz.

atsan atılmaz, satsan satılmaz : işe yaramadığı veya sıkıntı verdiği hâlde vazgeçilemeyen şeyler ve kimseler için söylenen bir söz.

attan inip eşeğe binmek : bulunduğu önemli görevden daha aşağı bir göreve alınmak.

avaz avaz bağırmak : var gücüyle bağırmak. Örnek Kullanım : ?İspanyol denizcisi hâlâ avaz avaz bağırıyordu.? -H. R. Gürpınar.

avazı çıktığı kadar : çok yüksek sesle. Örnek Kullanım : ?Avazı çıktığı kadar haykırmak istiyordu.? -P. Safa.

avucu (avuçları) kaşınmak : avucundaki kaşıntıyı bir yerden para geleceğine yormak.

avucunu yalamak : alay umduğunu ele geçirememek. Örnek Kullanım : ?Sen avucunu yalarsın! Beni daha fazla rahatsız etme, tamam mı?? -E. Bener.

avucunun içi gibi bilmek : bir yeri, bir şeyi çok iyi ve ayrıntılı olarak bilmek. Örnek Kullanım : ?Sizin analarınızın, babalarınızın hayat idealini avucumun içi gibi bilirim.? -H. Taner.

avucunun içine almak : bir kimseyi baskı ve etkisi altına almak.

avuç (avucunu) açmak : 1) dilenmek, para istemek. Örnek Kullanım : ?İki gündür yemek yemedim ama daha avuç açmadım.? -N. Hikmet. 2) yardım istemek. Örnek Kullanım : ?Elinde böyle bir sanat varken herkes sana avuç açmaktan başka ne yapabilir?? -N. F. Kısakürek.

avukat tutmak : adli işlemleri gereğince yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu yetkili kılmak. Örnek Kullanım : ?Kasabadan Bilâl Efendi’yi avukat tuttular.? -M. Ş. Esendal.

avurdu avurduna geçmek : çok zayıflamak.

avurt satmak (avurt zavurt etmek) : 1) beceremeyeceği şeyleri becerebilecekmiş gibi konuşmak 2) korkutucu sözler söylemek.

avurtları çökmek (birbirine geçmek) : çok zayıfladığı yüzünden belli olmak. Örnek Kullanım : ?Hüdai, Bayram’ın avurtları çökmüş solgun yüzüne bakarak bir varsayım yapmıştı.? -A. Kulin.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 161

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:29

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:57

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir