Bir Bilgi
Ana sayfa » Deyimler » A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

az bulmak : yeterli görmemek, az saymak, azımsamak.

az buz olmamak : bir şey azımsanacak kadar olmamak. Örnek Kullanım : Saçlarının tamamı ağarmış. Az buz değil üç yılı doldurduk birlikte. -A. Kulin.

az değil : birinin herhangi bir karakter bakımından göründüğü gibi olmadığını anlatmak için söylenen bir söz. Örnek Kullanım : Sen de az değilsin, muziplikte ona taş çıkartırsın.

az görmek : 1) umduğundan eksik bulmak 2) azımsamak.

az günün adamı olmamak : çok yaşamış, çok görmüş bulunmak.

az kaldı (kalsın) : 1) bir işin gerçekleşmesi söz konusuyken gerçekleşmemesi durumunda kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : Zavallıyı az kalsın gırtlağından yakalayıp boğacaktı. -Y. K. Karaosmanoğlu. 2) bir işin gerçekleşmemesi söz konusuyken gerçekleşmesi durumunda kullanılan bir sö

aza çoğa bakmamak : olanla yetinmek.

azamet satmak : büyüklük taslamak, çalım satmak, böbürlenmek.

azap çekmek : 1) eziyet çekmek, üzüntü içinde olmak 2) ceza görmek.

azap duymak : acı çekmek, üzülmek. Örnek Kullanım : Bu şehrin, takdir fukaralarının orta malına dönüşmüş olmasından azap duyuyorum. -A. Boysan.

azap vermek : acı çektirmek, üzmek. Örnek Kullanım : Bu düşünce ona epeyce azap verdi. -A. Midhat.

azar işitmek : azarlanmak. Örnek Kullanım : Buna rağmen bir kez bile azar işitmeyişinden, arkadaki sessiz tartışmanın ne denli ciddi olduğunu kestirebiliyordu. -E. Şafak.

azı çoğa saymak (tutmak) : verilen küçük bir armağanı çok beğenmek.

azınlıkta kalmak : bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler, karşı düşünceye oy verenlerden daha az olmak.

azizlik etmek : muziplik etmek.

aznavur gibi : zalimce davranan.

Azraile bir can borcu olmak (kalmak) : 1) nasıl olsa öleceğini kabul etmek 2) hiç kimseye borcu kalmamak, bütün borçlarından kurtulmak.

Azrailin elinden kurtulmak : ölümden kurtulmak.

Azraille burun buruna gelmek : ölümle karşı karşıya gelmek.

Yorum ekle

BBEditör