Bir Bilgi
Ana sayfa » Deyimler » A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

(birini) ağzına baktırmak : kendini zevkle dinletmek.

(birini) ahmak yerine koymak : bir kimseye aptalmış, anlamazmış gibi davranmak. Örnek Kullanım : Beni bir ahmak yerine koyarak bu yığını babamın rahat rahat uyuduğu bir yatak diye göstermesi…? -Y. K. Karaosmanoğlu.

(birini) altı okka etmek : birini kollarından ve bacaklarından tutup yukarı kaldırarak sallamak veya götürmek.

(birini) anasından doğduğuna pişman etmek : çok eziyet etmek, çok üzmek, bezdirmek.

(birini) araya koymak : bir işte sözü geçer bir kimsenin aracılığına başvurmak.

(birini) arayıp sormak : 1) biri hakkında haber sormak 2) birinin ziyaretine giderek ona karşı ilgi göstermek.

(birini) arkada bırakmak : birinden daha ileri gitmek.

(birini) avucunun içinde tutmak : ona istediğini yaptıracak güçte olmak.

(birini) ayağının altına almak : tekme ile dövmek.

(birini) ayakta tutmak : 1) oturtmak gerekirken oturtmamak 2) oyalamak.

(birini, bir şeyi) adam etmek : 1) eğitmek, yetiştirmek, topluma yararlı duruma getirmek 2) bir yeri düzene sokmak 3) işe yarar duruma getirmek.

(birinin) abdestini vermek : argo azarlamak.

(birinin) acısına dayanamamak : bir kimse bir yakınının ölümünden büyük üzüntü duymak.

(birinin) acısını almak : sıkıntısını, üzüntüsünü azaltmak.

(birinin) açığı çıkmak : saklamakla görevli bulunduğu paranın veya malın eksik olduğu anlaşılmak.

(birinin) adaletine sığınmak : birinden anlayış, hoşgörü, yakınlık beklemek.

(birinin) adını ağzına abdestle almak : bir kişiyi anarken çok saygılı davranmak.

(birinin) adını kirletmek (lekelemek) : adının kötüye çıkmasına yol açmak.

(birinin) adını taşımak : 1) birinin adıyla anılmak 2) sahip olduğu adın sorumluluğunu yüklenmiş olmak.

(birinin) adını vermek : birinin adını söylemek. Örnek Kullanım : Bunlar yaşama yolunda bir engele çarptılar mı hemen dedelerinin adını verirler ve kendilerini güçlükten sıyırıp çıkarırlardı. -İ. O. Anar.

Yorum ekle

BBEditör