Bir Bilgi
Ana sayfa » Deyimler » A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

(birinin) ahı tutmak : birinin ilenmeleri gerçekleşmek.

(birinin) ahı yerde kalmamak : yaptığı ilenme er geç etkisini göstermek.

(birinin) ahını almak : ah almak. Örnek Kullanım : Ana baba ahını almak doğru değildir.

(birinin) ak dediğine kara demek : inatçılık ederek karşısındaki ile anlaşmaya yanaşmamak.

(birinin) aklına koymak : bir kimse birine, bir şey telkin etmek.

(birinin) aklını çelmek : 1) niyetinden, kararından caydırmak. Örnek Kullanım : Böyle olursa zamanla kızının aklını çelmek kolaylaşırdı. -N. Cumalı. 2) ayartmak, baştan çıkarmak. Örnek Kullanım : Hasan gelip Reha Bey’in, beni filan gazinoda beklediğini söyleyerek aklımı çeliyordu. -O. C. Kaygılı.

(birinin) aklını karıştırmak : birini ne yapacağını bilemez duruma getirmek, şaşırtmak, bocalatmak.

(birinin) aleyhine dönmek : destek vermekten vazgeçip karşı duruma geçmek.

(birinin) alnını karışlamak : küçümseyerek meydan okumak.

(birinin) anası ağlamak : çok sıkıntı çekmek, eziyet çekmek, bitkin duruma gelmek.

(birinin) anasını ağlatmak : kaba bir kimseye çok eziyet etmek, çok sıkıntı çektirmek. Örnek Kullanım : Kim ona yan bakarsa kemiklerini kırar, anasını ağlatırım. -H. E. Adıvar.

(birinin) arkasını sıvamak : okşamak, övmek, iltifat etmek.

(birinin) ateşine yanmak : bir kimse yüzünden zarara uğramak.

(birinin) ayağına gitmek : alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanına varmak.

(birinin) ayağının türabı olmak : bir kimse başka bir kimseye kul gibi bağlanıp onun her emrini yerine getirmek. Örnek Kullanım : Ayağınızın türabıyım, çakeriniz efendimizi dünyada bırakmam. -M. Ş. Esendal.

(birinin, bir işin) ardına (arkasına) düşmek : arkasından gitmek, peşini bırakmamak. Örnek Kullanım : Muhatabı da olmayan gecikmiş hesapların ardına düşüyordu. -M. Mungan.

(birinin, bir şeyin) akıbetine uğramak : birinin içinde bulunduğu kötü duruma benzer bir duruma düşmek. Örnek Kullanım : Ben Kristof Kolomb’un akıbetine uğramak istemiyorum. -S. F. Abasıyanık.

(birinin, birilerinin) ağzına düşmek : dile düşmek. Örnek Kullanım : Doğrusu ben ne güzelliğimin ne de ilmimin kimsenin ağzına düşmesine razı değilim. -E. İ. Benice.

(biriyle) alıp verememek : anlaşamamak, çekememek, geçinememek. Örnek Kullanım : Onunla alıp veremediğiniz nedir, ne alıp veremiyorsunuz?

(biriyle) arası hoş (iyi) olmamak : o kimseyle aralarında gerginlik, geçimsizlik olmak.

Yorum ekle

BBEditör