A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

abdest almak : 1) Müslümanlar, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh ederek arınmak 2) boy abdesti almak.

abdest bozmak : idrar veya dışkı yapmak.

abdest tazelemek : abdesti bozulmadığı hâlde yeniden abdest almak.

abdesti gelmek : abdest bozmaya gereksinim duymak.

abdesti kaçmak : abdesti bozulmak.

abdestinde namazında olmak : dindar olmak.

abdestinden şüphesi olmamak : yaptığı işte kusuru olmadığını kesin olarak bilmek.

abdestsiz yere basmamak : dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.

abesle iştigal etmek (uğraşmak) : yersiz, yararsız işlerle vakit öldürmek. Örnek Kullanım : ?Yazarlarımızın çoğu yalnızca kendi ürünlerinin ne amaçla üretildiğini sayıp dökerek bir anlamda abesle iştigal ediyorlar.? -T. Uyar.

abıhayat içmiş : yaşı çok ilerlemiş olmasına karşın genç görünen (kimse).

abliyi kaçırmak (bırakmak, koyuvermek) : 1) soğukkanlılığını yitirip davranışlarını denetleyememek 2) şaşırıp ne yapacağını bilememek.

ablukayı yarmak : kuşatılan bölgeden zor kullanarak dışarı çıkmak.

abuk sabuk konuşmak : ne söylediğini bilmeden, düşüncesiz, tutarsız konuşmak.

acayibine gitmek : yadırgamak, tuhafına gitmek.

Acem kılıcı gibi : her iki tarafı da idare edebilen, güvenilmez (kimse).

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 161

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:29

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:57

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir