Bir Bilgi » Blog » Page 261

Blog

Aç ayı oynamaz.

Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir.

Acından kimse ölmemiş.

Kişi yoksul olabilir, işsiz ve parasız kalabilir ama aç kalmaz, mutlaka bir geçim yolu bulur.