Bir Bilgi » Atatürk İlkeleri » Bütünleyici Atatürk İlkeleri » Çağdaşlaşma

Çağdaşlaşma

Atatürkçü devrim (inkılaplar) içinde geriye, eskiye, çürümüş, köhne uygulamalara dönük bir tek adım bulunamaz.

Önce tam bağımsızlık sağlanır, ardından çağdaşlaşma savaşı başlar. Bu savaşta tek zafer kabul edilebilecek nokta, Türk halkını tam anlamıyla uygar bir toplum haline getirmektir.

Bakın Atatürk bu konuda neler diyor: “Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz.” (1925)

“Biz batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” (1926)

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 11

Yayın tarihi: 10 Kasım 2019 10:11:10

Güncelleme tarihi: 10 Kasım 2019 10:11:52

Kategoriler: Bütünleyici Atatürk İlkeleri