Bir Bilgi » Blog » At

At

Yaşı at pazarında sorarlar

Akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.

Yiğit yiğide at bağışlar

Aynı yolun yolcuları birbirleri için her tür özveriyi gösterirler, gerektiğinde en değerli varlıklarını bile birbirlerinin yararına sunarak yardımlaşmaktan kaçınmazlar.

Yoksul âlâ ata binse selam almaz

Yoksul kimse geçici olarak bile iyi bir duruma gelse herkese yüksekten bakar, kimseye selam bile vermez olur.

Yularsız ata binilmez

Kurallara bağlı olmayan işin başına geçmek doğru değildir.

Yürük ata kamçı olmaz

İşini ivedilik ve yeterlilikle yapan kişiyi sıkıştırmak gerekmez.

Yürük ata paha olmaz

İşini ivedilik ve yeterlilikle başaran kimsenin değeri çok büyüktür.