Bir Bilgi » Blog » Bilgi

Bilgi

Yerdiğin oğlan (küçük) yer tutar

Bugün beğenmediğiniz, kendisinde yetenek bulmadığınız çocuğun zamanla bilgisi, görgüsü artar, toplumda önemli bir yeri olur.