Bir Bilgi » Blog » Kuş

Kuş

Yırtıcı kuşun ömrü az olur

Başkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar.

Yuvayı yapan dişi kuştur

Evin kadını anlayışlı, idareci ve tutumlu olursa ancak o zaman evde dirlik düzenlik sağlanır.

Zeyrek kuş iki ayağından tutulur

İşini hile ile yürüten kimse sonunda yakayı ele verir. zeyrek sıfat çabuk kavrayışlı, anlayışlı, uyanık, zeki (kimse). halk ağzındaneli uz, usta (kimse).