Vermek

Varını veren utanmamış

Kendisinden bir şey istenen kimse elinde ne varsa onu verebilir bunun az olmasından veya düşük nitelikte bulunmasından utanç duymamalıdır.

Veren eli herkes öper

Yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.