Ana sayfa » Atasözleri Çeşitli » Günün Atasözleri » A dan Z ye Her harften 10 tane atasözü

Günün Atasözleri » A dan Z ye Her harften 10 tane atasözü

Günün atasözleri sayfasında her harften A dan Z ye rastgele sıralanmış 10 tane atasözü ve kısa anlamlarını bulabilirsiniz. Sayfayı yenileyin her harften 10 tane yeni atasözü yüklensin.

a harfi ile başlayan 10 tane atasözü ve anlamı

Alt değirmen güçlü akar : Kaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur.

Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu : İnsanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.

Alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay : Nasıl ki boyu kısa olan eşeğe binmek kolaysa öksüz çocuğa kötü davranmak da onu koruyan kimse olmadığı için kolay olur.

Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar : Öyle kadınlar vardır ki bir aileye düzen verir, mutluluk getirir öyle kadınlar da vardır ki ailenin düzenini, mutluluğunu bozarlar.

Atta karın, yiğitte burun : İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur.

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış : 1) aç olan kimse, kendisine ne kadar rahatlık sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez. 2) bir şeye ihtiyaç duyan kimse, ancak onun giderilmesiyle rahata kavuşturulabilir.

Az el aş kotarır, çok el iş kotarır : Yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.

Azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır : İleride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.

Aklı başa yaş getirir : Deneyim, yıllar içerisinde elde edilir.

Anca beraber, kanca beraber : İki veya daha çok kişi yaptıkları iş kötü de gitse birbirlerinden ayrılmamalıdırlar.

b harfi ile başlayan 10 tane atasözü ve anlamı

Balık baştan avlanır : Bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri elde etmek gerekir.

Borçlunun dili kısa gerek : Borcu olan kimse, alacaklısına karşı ileri geri konuşmamalı, aşağıdan almalıdır.

Bol bol yiyen bel bel bakar : Kazandığını ölçüsüzce harcayan ve ilerisi için bir şey artırmayan kişi kazançsız kaldığında acıklı bir duruma düşer.

Bu sıcağa kar mı dayanır? : Aşırı harcamalarla eldeki imkânlar çok çabuk tükenir.

Bülbülün çektiği dili belası : İlerisi düşünülmeden söylenen söz insanın başına dert açabilir.

Baykuşun kısmeti ayağına gelir : Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz, kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar.

Büyük başın derdi büyük olur : Büyük işlerin başında bulunanların karşılaşacağı güçlükler de çoktur.

Balı dibinden, yağı yüzünden : Değerleri derinleştikçe artan veya değerleri yüzeyde kalan insanlar vardır.

Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur : Üzerinde durulmaya değmeyecek kadar küçük bir kusurdur.

Bey aşı borç, düğün aşı ödünç : Beyin sofrasında ağırlanan kimsenin karşılık olarak beye ziyafet vermesi kolay olmadığından bu bir borç olarak kalır düğün aşı yiyen de günün birinde kendisinin yapacağı düğüne önceden gittiği düğün sahibin

c harfi ile başlayan 10 tane atasözü ve anlamı

Cana gelecek mala gelsin : Zarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir.

Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler : Başkalarının pohpohlamalarına kananlar mallarından ve canlarından olurlar.

Cumhura muhalefet kuvveihatadandır : Olağan sayılmayacak kadar kısa bir zamanda olan bir gelişmenin sürekli olamayacağını anlatan bir söz.

Can cümleden aziz : İnsanın kendisi herkesten önce gelir.

Ceviz gölgesi yavuz gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi : Ağaçların gölgeleri bile doğal özelliklerini yansıtır, koz, yani ceviz ağacının altında insan, herkesin peşinde koştuğu bir kızın yanındaymışçasına mutluluk duyar söğüdün gölgesi,

Cins kedi ölüsünü göstermez : Soylu kişi, acınacak kötü durumunu kimseye göstermez ve söylemez.

Can bostanda bitmez : İnsan, canının değerini bilmeli, onu yıpratmamalıdır.

Can boğazdan gelir (geçer) : İnsan yiyeceğine önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaşamak mümkün değildir.

Canımı sokakta bulmadım : Tehlikeye veya herhangi bir sıkıntıya katlanmaya niyetim yok.

Cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur : Bir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.

ç harfi ile başlayan günün atasözleri ve anlamları

Çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin : Bakımını iyi yaparsan bağın iyi olur, bağla uğraşmak bir eğlencedir.

Çarşı iti ev beklemez : Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli iş yapmaya gelemezler.

Çok bilen (söyleyen) çok yanılır : Çok bildiği için kendine güvenen kişi, bilmediği şeylere de karışır ve bunlarda yanılır.

Çul içinde arslan yatar : Bir kimsenin değeri, kılık kıyafeti ile değil kişiliğindeki cevherle ölçülür.

Çürük tahta çivi (mıh) tutmaz : Aslında yaramaz olan veya sonradan o duruma getirilen şeyi, ne kadar uğraşsanız da işe yarar duruma getiremezsiniz.

Çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte : Çocuğu kucağına almadan, beşikte yatarken sev kocana karşı olan sevgini de başkalarının yanında değil, döşekte göster.

Çerçi başındakini satar : Satıcı elinde neyi varsa satar.

Çiğ yemedim ki karnım ağrısın : Suç işlemedim ki korkayım.

Çok naz âşık usandırır : Başka şeylerde olduğu gibi nazlanmada da aşırı gidilmemelidir.

Çay kuşu, çay taşı ile vurulur : Her iş, ancak ve ancak o iş için gerekli araçla yapılabilir.

d harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Dost başa, düşman ayağa bakar : İyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.

Doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri : Doğru görünen nice kişiler vardır ki içyüzlerini bilenlerden nasıl düzenbaz oldukları öğrenilir.

Dünya Süleyman’ a bile kalmamış : İnsan ne kadar zengin olursa olsun bu dünyadan göçüp gidecektir, bu nedenle dünyaya bel bağlamamalıdır.

Düşün düşün, boktur işin : Kötü bir durumdan çıkar yol bulunamadığı zaman söylenen bir söz.

Davul dengi dengine diye çalar : Evlenecek kimselerin birbirlerine denk olması gerekir.

Düt demeye dudak gerek (ister) : Bir işin gerçekleştirilebilmesi, gerekli koşulların, araçların bulunmasına bağlıdır.

Dünya bir, işi bin : Bu dünyada insanın hatır ve hayaline gelmeyen türlü türlü durumlar ortaya çıkar.

Delilsiz cennete bile girilmez : Kişinin istediği şeyi elde edebilmesi için bir yol gösterenin olması gerekmektedir.

Domuzdan toklu çıkmaz (doğmaz) : Kötü huylu kimsenin çocuğu melek huylu olmaz.

Dostluk okkayla, alışveriş dirhemle : Dostluğun tartısı olmaz, alışveriş ise ölçüye göre olur.

e harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması : Çocuklarının düzensiz davranışı, anne babayı rahatsız eder.

Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez : Aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.

Ev alanla evlenene Allah yardım eder : Evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara allah’ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.

Evvel yediğim hurmalar, bugün kıçımı tırmalar : Aradan bir yıl geçmiş, davranışının karşılığını şimdi görüyor, yaptığının acısı bugün çıkıyor.

Eyere de gelir semere de : Her işe yarar, her türlü işi görebilir.

Etme bulma dünyası : Kötülük eden kötülük bulur.

Ekmek aslanın ağzında : Geçim sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değildir.

Esmere al bağla, karşısına geç ağla : Esmer insana kırmızı renkli giysi yakışmaz.

Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez : Aptal kişi bile başına gelen felaketten ders alır, o felakete yol açan şeylerden kendisini korur.

Eden bulur, inleyen ölür : Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.

f harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Fukara tavuğu bir yumurtlar : Talih, fakire hiç gülmez aynı sermaye zengine daha çok, fakire daha az gelir getirir.

Fukaranın tavuğu, zenginin atı kıymetli olur : Yoksul geçimini, varlıklı keyfini düşünür.

Faydasız baş mezara yaraşır : Yaşayan kimse bir işe yaramalıdır, bir işe yaramayan kimsenin ölüden farkı yoktur.

Fırsat sakal altından geçer : Fırsatı yakalayabilmek için uygun zamanı kollamak gerekir.

Fala inanma, falsız kalma : Kişinin oyalanmak, yalan da olsa geleceği üzerine bir şeyler dinlemek isteğini hoş karşılamak gerekir.

Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp : Yoksulluk utanılacak bir şey değildir, çalışmamak en büyük ayıptır.

Fazla mal göz çıkarmaz : Ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.

Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü : Daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan, yersiz davranışlarda bulunur.

Felek, kimine kavun yedirir kimine kelek : Bu dünyada kimi insanlar mutluluk içinde yaşarlar, kimileri de talihsizdirler.

Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar : Talih, fakire hiç gülmez aynı sermaye zengine daha çok, fakire daha az gelir getirir.

g harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Götüne güvenen borazancıbaşı : Başarabileceğinize eminseniz büyük işlere girişiniz.

Gönüller bir olunca samanlık seyran olur : Birbirini sevenler için zenginlik önemli değildir.

Günah benden gitti (gitsin) : Ben görevimi yaptım, bundan sonrası için sorumluluk kabul etmem.

Güzeli herkes sever : Bütün insanlar güzellere ve güzel olan şeylere karşı sevgi beslerler.

Güzellik ondur, dokuzu dondur : Güzelliğin büyük bir kısmı giyimle sağlanır.

Gün ola harman ola : Bir gün onun da zamanı gelir.

Görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler? : İyi eğitim alanlar aldıkları eğitimin gereğini yaparlar, iyi eğitim görmeyenler bir şey yapamazlar.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur : Ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır.

Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı : Kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.

Güvenme (inanma) dostuna, saman doldurur postuna : Dost sandığın birtakım kimseler sana kolaylıkla kötülük edebilirler.

h harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Her ziyan bir öğüttür : Kişi, uğradığı her zarardan bir ders alır.

Her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur : Herkes biraz fedakârlık etse bir yoksul perişanlıktan kurtulur.

Hırsıza beyler de borçlu : Zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler.

Huy canın altındadır : İnsanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.

Huylu huyundan vazgeçmez : Bir huy edinmiş olan kişiyi bu huyundan vazgeçirmek imkânsızdır.

Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz : Genel kurallar herkesin istek ve gereksinimine göre bozulamaz.

Her taşın altına elini sokma, ya yılan çıkar, ya çıyan : Sonunu düşünmeden sana zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunma.

Herkes gider Mersin’ e, biz gideriz tersine : Bir işin bilerek ters yapıldığını, yolunda yapılmadığını anlatır.

Her çiçek koklanmaz : Her güzelle ilişki kurmak doğru değildir.

Hiç yoktan iyidir : Elde bulunanla yetinmek gerekir.

ı harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz : Daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz.

Issız eve it buyruk : Aklı başında kimselerin sahip çıkmadığı iş, aşağılık kimselerin elinde kalır.

Irmak kenarına çeşme yapılmaz : Zaten var olan ve herkesin işine yarayan bir şeyin yanına aynı işi görmek üzere benzerini yapmak boşunadır.

Isıramadığın (bükemediğin) eli öp başına ko : Düşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru.

Irmaktan geçerken at değiştirilmez : Bir yöntemden başka bir yönteme geçiş tehlikeli bir durum veya zamanda yapılmamalıdır.

Isırgan ile taharet olmaz : Kötü kişiden iyilik beklenmez.

Irz insanın kanı pahasıdır : İnsan ırzını, namusunu korumak için canını feda eder.

Ismarlama hac, hac olmaz : Kişi, kendisi yapması gereken bir işi başkasına yaptırmamalıdır.

Irak yerin haberini kervan getirir : Erişemediğimiz şeyle aramızdaki ilişkiyi bir aracı sağlar.

Isıracak it (köpek) dişini (dişlerini) göstermez : Kötülük edecek kimse önceden haber vermez, belli etmez.

i harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

İşine hor bakan boynuna torba takar : İşini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.

İstediğini söyleyen istemediğini işitir : Bir kimseye hakaret etmek, ağır sözler söylemek doğru değildir, o da ağır sözlerle karşılık verir.

İtle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir : Edepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşmak gerekir.

İyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir : Karşılık beklemeden iyilik yap.

İyilik iki baştan olur : Birbiriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi olması yetmez.

İtin ahmağı baklavadan pay umar : Aptal kişi, eline geçme olasılığı bulunmayan bir nimeti bekler.

İş amana binince kavga uzamaz : Kavga edenlerden biri aman dilerse çekişme sona erer.

İt ağzını kemik tutar : Aşağılık bir kimsenin ağzını kapamak için ona bir çıkar sağlamak yeter.

İnsan kendini beğenmezse çatlar (ölür) : Herkes kendini beğenir bu, kendi aklını beğenmesinin sonucudur.

İyi iş altı ayda çıkar : Doğru dürüst yapılması istenen iş uzun zaman ister.

k harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Kedi götünü görmüş, yaram var demiş : Bazı insanlar hiç olmayacak bir şeyi kendisine dert edinir.

Karpuz kabuğunu görmeden denize girme : Bir işi en uygun zamanı gelmeden yapma.

Kul sıkışmayınca (daralmayınca, bunalmayınca) hızır yetişmez : Yardım hep en zor anda gelir.

Kötü komşu insanı hacet sahibi eder : Kötü komşu kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez, emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır.

Kuş mu konduracak? : Yapacağı şey görülmemiş bir sanat eseri mi olacak?

Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü : Başkalarının gereksinimlerine çare bulan kişi bunlara benzeyen kendi ihtiyaçlarını savsaklar.

Kar susuzluk kandırmaz : Gerçek gereksinimler, avutucu, oyalayıcı şeylerle karşılanmaz.

Keskin zekâ keramete kıç attırır : Zeki kimse, bir işin nereye varacağını keramet sahibi kimseden daha iyi bilir.

Küstüğün dağın odununu kesme : İnsan onuruna düşkün olup ilişkisini kestiği bir yerden veya kimseden herhangi bir yarar elde etmeye çalışmamalıdır.

Kanlı gömlek gizlenmez : Bazı kötü şeylerin gizlenmesi mümkün değildir.

l harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Lodosun gözü yaşlı olur : Lodos genellikle yağmur getirir.

Lokma (bile) çiğnenmeden yutulmaz : Her iş emekle yapılır.

Laf torbaya girmez : Ağızdan çıkan bir söz, artık gizli kalmaz, herkes onu duyar.

Leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider : Sürekli olarak bir iş üzerinde durmayan, maymun iştahlı olan kişiye kimse güvenmez.

Laf lafı açar, laf da tabakayı açar : Bir konu üzerinde konuşulurken ilgisi dolayısıyla söz başka bir konuya geçer, sohbet uzar, gider.

Leyleğin ömrü (günü) laklakla geçer : Boş, anlamsız konuşanların durumunu anlatmak için söylenen bir söz.

Lafla peynir gemisi yürümez : Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz.

Lokma karın doyurmaz, şefkat artırır : Bir kimseye verilen armağan, aradaki sevgiyi artırdığı için değerlidir.

Laf lafı açar : Bir konu üzerinde konuşulurken ilgisi dolayısıyla söz başka bir konuya geçer, sohbet uzar, gider.

Latife latif gerek : Şaka yaparken bile incelikten ayrılmamak gerek.

m harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Mayasız yoğurt tutmaz : Çok para kazanabilmek için az da olsa elde bir sermaye olması gerekir.

Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın : Çiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.

Misafir kısmeti ile gelir : Misafirin geldiği evde ya yiyecek bulunur veya beklenmedik bir yerden o sırada yiyecek gelir.

Mühür kimde ise süleyman odur : Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır.

Mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer : Cömert olmayan, iyilik yapmaktan hoşlanmayan biri, içinde yaşadığı toplum için bir değer taşımaz.

Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır (bitti beller) : Önemli iş yapmamış olanlar, yapılmış önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar.

Mart çıkmadıkça dert çıkmaz : Kış hastalıkları, mart sona ermedikçe bitmez.

Merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır : En yüksek mevkiye yavaş yavaş yükselerek çıkılır.

Misk yerini belli eder : Değerli kişi nerede olsa varlığını gösterir.

Malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür : Züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir.

n harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Ne şeytanı gör ne salavat getir : Gücün yetmediği işe kalkışılmamalı, kalkışılırsa da başkalarından medet umulmamalıdır.

Nikâhta keramet vardır : Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar.

Niyet hayır, akıbet hayır (selamet) : Her girişilen işin niyeti önemlidir, iyi niyetle girişilen bir işin sonu doğal olarak hayırlı olur.

Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör : Her konuda tedbirli ve ihtiyatlı olmak büyük yarar sağlar ancak tedbirli ve ihtiyatlı olursak tehlikeleri kolaylıkla başımızdan kovabiliriz.

Nerede birlik, orda dirlik : Aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzenlik içinde yaşarlar.

Nereye gitsen okka dört yüz dirhem : Konuşulan bir gerçeğin açıklığını ve tartışma götürmezliğini anlatmak için söylenen bir söz.

Ne dilersen eşine o gelir başına : Sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.

Nasihat istersen tembele iş buyur : Tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.

Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl : Olumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkes seni ezecek kadar yumuşak başlı ol.

Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına : Kişi, kendisi için önceden yaptığı hazırlıkların verimini ileride alır.

o harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar : Zengin, giyinir, kuşanır, istediği gibi yaşar fakirse yoksulluğun acısını çeker.

Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır : Bir ağızdan çıkan söz, başkalarının ağzına geçer, her tarafa yayılır.

Oynaşına inanan avrat, ersiz kalır : Çok önemli işini bir başkasına yaptırabileceğine inanmış olan kişi, beklediği sonucu hiçbir zaman elde edemez.

Oğlumu (evladımı) ben doğurdum amma gönlünü ben doğurmadım : Bir kimse evladına emredip birçok şey yaptırır ancak onun gönlüne hükmedemez.

On para on aslanın ağzında : Para kazanmak çok güçleşti.

Osurgan (osuruklu) göte arpa ekmeği bahane : 1) zaten zayıf, hastalıklı kişi sağlığının bozulmasını önemsiz etkenlere bağlar 2) davranışları beğenilmeyen kişi sudan sebeplerle kendisini mazur göstermeye çalışır.

Oğlan yetir, kız yetir ağır yükü sen götür : Çocuk büyütmek, evi yönetmek hep annenin görevi olduğundan anne olmak kolay iş değildir.

Oğlan dayıya, kız halaya çeker : Oğlan çocuğunun yüzü de, huyu da dayısına, kız çocuğunki ise halasına benzer.

Olsayı bulsaya vermişler, hiç doğmuş : Şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diyerek istediğimiz sonuca varamayız, elde etmek istediğimiz sonucu istekle değil çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.

Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası : Eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür ama kızın anası başköşeye oturtulur.

ö harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Öcün iyisi, bağışlamaktır : Kötü bir davranış veya sözü, aynı biçimde karşılık vererek cezalandırmak yerine affetmek en büyük erdemdir.

Ölüm var dirim var : İnsan nasıl olsa öleceğini düşünmeli, işlerini ona göre düzene koymalıdır.

Önüne geleni kapar, ardına geleni teper : Arsız, huysuz, geçimsiz kimseler için kullanılan bir söz.

Öpülecek el ısırılmaz : Saygı gösterilmesi gereken kimse incitilmemelidir.

Ölüm hak miras helal : Ölümün olağan olması gibi mirasın da paylaşılması olağandır.

Öksüz neden güler? yanılır da güler : İşleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez, yüzünü güldürecek bir durum ortaya çıksa bile bu bir yanlışlıktan dolayıdır.

Ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider : Küçükler büyüklerin izinde gider, her işte onları örnek tutarlar.

Önde giden yorulur, arkada kalan soyulur : Olumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkes seni ezecek kadar yumuşak başlı ol.

Ölü evinde ağlamasını, düğünevinde gülmesini bilmeli : İnsan içinde bulunduğu çevrenin durum ve koşullarına uygun biçimde davranmasını bilmelidir.

Öksüz kuzu toklu (öveç) olmaz : Kimsesiz, koruyucusuz kimse ilerleyemez.

p harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Parası (akçesi) ucuz olanın kendisi kıymetli olur : Parasını esirgemeyen, cömert kimseyi herkes el üstünde tutar.

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın : Yararlı bir şeyi elde etmek için sonuna kadar uğraşılmalı, direnilmelidir.

Pulsuz iş, yolsuz iş : Karanlık işler çeviren, yasal olmayan yollara sapar.

Paran gitti mi diye sormazlar, işin bitti mi diye sorarlar : Yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığın paralara acıma çünkü para istediğin şeyi yapmak içindir.

Pazar, ilk pazardır : Satılacak mala ilk olarak kaç para değer biçildiyse satıcı buna razı olmalıdır.

Pekmezi küpten, kadını kökten al : Yiyeceği en uygun ortamından almak gerektiği gibi eş olacak kadının da temiz ve soylu olanını almak gerekir.

Para parayı çeker : Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır.

Para ile imanın kimde olduğu bilinmez : Kimin ne kadar parası bulunduğunu, kimin ne kadar Tanrıya yakın olduğunu kimse bilemez.

Parayla dost bulunmaz : Para kazanmayı bildiği hâlde dost kazanmayı bilmediği için sevilmeyen, sayılmayan nice insan vardır.

Papaz her gün pilav yemez : 1) bir insanı hep aynı hileyle kandıramazsın 2) insan zaman zaman değişiklik ister 3) her zaman aynı fırsat ele geçmez.

r harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Rüzgâra (karşı) tüküren, kendi yüzüne tükürür : Bilgi, beceri, fizikî güç gibi yönlerden kendisinden üstün olanlarla mücadeleye giren bir kimse bu mücadelede yenik düşer, birtakım kayıplara uğrar.

Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu : Rüzgârlı havada kuytu bir yer, yağmurlu bir havada da uyku tercih edilir.

Rahvan at kendini yorar : Bir işi işgüzarlık ederek veya gereksiz yere üstünde durarak uzatanın zararı kendisine olur.

Rüzgâr eken fırtına biçer : Herkesin zarar görmesine yol açacak işler yapan kimse, çok sert tepkilerle karşılaşır ve sonunda en büyük zarara kendisi uğrar.

Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olsun : Bir sözün yalan olduğu, bir ödevin yapılmadığı bir süre sonra gerçekleşen olaylarla anlaşılır.

Rüzgâr esemeyince yaprak oynamaz (dal kımıldamaz) : Her durumu meydana getiren bir etken vardır.

Rençber kırk yılda, tüccar kırk günde : Rençberin ancak kırk yılda kazanabileceği parayı, tüccar kırk günde kazanır.

Rüzgârın önüne düşmeyen, yorulur : Genel gidişe ayak direten boşuna çaba harcamış olur, bir yere varamaz.

Rahat ararsan mezarda : Herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

Rüşvet kapıdan girince insaf (iman) bacadan (pencereden) çıkar : İşini herkese eşit davranarak yapmak zorunda olan bir görevli, kendisine çıkar sağlayan kimselere ayrıcalık tanıyorsa o kişi hak, adalet, insaf gibi duygulardan yoksun demek

s harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Sora sora bağdat (kâbe) bulunur : İnsan sora sora çok uzak yerleri bile bulur.

Sinek pekmezciyi tanır : İşini bilen kişi, yararlanacağı kimseyi bilir.

Su yatağını bulur : Bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur.

Sütlüyü sürüden çıkarmazlar : Yararlı, verimli şey elden çıkarılmaz.

Sütten ağzı yanan yoğurdu (ayranı) üfleyerek yer (içer) : Bir olaydan gerekli dersi alan, sonra uyanık davranır.

Su küçüğün, söz (sofra, yemek) büyüğün : 1) temel bir ihtiyaç olan su önce küçüğe verilir, konuşmaya ise ilk önce büyükler başlar 2) her şeyin bir sırası vardır kişiler bu sıralamada yaşlarına, kültürlerine vb. özelliklerine göre yer alır

Sabah ola, hayrola : Sabah olsun, o vakte kadar iş belki düzelir.

Sofu soğan yemez, bulunca sapını komaz : Hoşa gitmeyen işlere yönelmez gibi görünen öyle kişiler vardır ki bu işlere girişince en aşırı yolu tutarlar.

Söyleyene bakma, söyletene bak : İçinden geleni söyleyen bir kişinin sözlerine inanmak istediğimiz için bu sözleri ona tanrı söyletiyor diye düşünürüz.

Sen zot ben zot, ata kim vere ot : Herkes kendisini buyurucu durumda görür, iş yapmakla yükümlü saymazsa ortadaki işi kim yapar?

ş harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Şahin küçük ama payını ele vermez : Küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.

Şimşek çakmadan gök gürlemez : 1) meydana gelmemiş bir olayın yankısı olmaz 2) bir gürültü kopmadan önce belirtileri görülür.

Şüyuu vukuundan beter : Bir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden daha kötüdür.

Şeyh uçmaz, müridi uçurur : Bir kişiye inanlar, onu olduğundan çok üstün görürler ve onda olağanüstü özellikler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler.

Şeytanla ortak buğday eken samanını alır : Ortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.

Şaşı, çakır demektense kör de, kurtul : Üstü kapalı laflar etme, açık konuş, ne diyeceksen de.

Şap ile şeker bir değil : Görünüşte birbirine benzeyen şeyler nitelikte birbirinden çok farklı olabilirler.

Şeriatın kestiği parmak acımaz : Kanunların uygun gördüğü cezaya katlanmak gerekir.

Şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçedir : Değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini asla tutmaz.

Şaraptan bozma sirke keskin olur : Sonradan azan kişi, eskiden beri yolunu şaşırmış kimseden daha azgın olur.

t harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur : Sonucu kötü çıktıktan sonra bir davranış üzerine akıl öğreten çok bulunur.

Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var : Her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır.

Tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden almalı : Tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın : Çiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.

Tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısı : Kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.

Taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır : Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.

Tencere dibin kara, seninki benden kara : Kötülük, kusur yönünden sen, benden daha betersin.

Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur : Akıllı işçi, beceremeyeceği yönetim işine el atmaz.

Top otu beylikten olunca, güllesi Bağdat’ a gider : Yararlandığı gereci bedava elde eden ve bol bol kullananla yarışılmaz.

Talihsiz hacıyı Araf’ ta yılan sokar : Amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

u harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Ustamın adı hıdır, elimden gelen budur : Gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti : Ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkulmamalıdır.

Ucuz alan, pahalı alır : Ucuz olan mal çabuk eskir, pahalıya alınmış gibi olur.

Utananın oğlu kızı olmamış : Bir şeyi elde etmek için çalışmalı, tembel tembel oturmamalıdır.

Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır : Büyüklerin verdiği her öğüt yaşadıkları veya tanık oldukları bir olaya dayanır, bir büyüğün kulak ardı ettiğimiz sözünün önemini, başımız derde girip sızlanmaya başladığımız zaman anlarız.

Ufak at da civcivler yesin : Çok yalan söyleyen veya olayları abartan kişilere inandırıcı olmadığını belirtmek için söylenen bir söz.

Uyku durak yok : Dinlenme imkânı yok.

Ummadığın taş baş yarar : Küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir.

Utanma pazar, mideyi bozar : Taraflar birbirine ne denli yakın da olsalar bir alışverişte açıkça konuşup anlaşmaları gerekir, ayıp olur kaygısıyla başta değinilmeyen konular yüzünden sonradan araya soğukluk, kırgınlık girer.

Uşağı işe koş, sen de ardına düş : Çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.

ü harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir : Beceriksiz kimselerin iyilik yapayım derken zarara yol açtıklarını anlatan bir söz.

Üç göç, bir yangın yerini tutar : Bir yerden başka bir yere taşınırken bazı eşya kırılır, dökülür, kaybolur, birçok kez taşınma sonunda bu eşya yangın artığına döner.

Üzüm üzüme baka baka kararır : Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar.

Üşenenin oğlu kızı olmamış : Bir şeyi elde etmek için çalışmalı, tembel tembel oturmamalıdır.

Üveye etme, özünde bulursun geline etme, kızında bulursun : Öz evladı bir gün öksüz kalırsa başkalarının ona kötü davranmasını istemeyen, üvey evladına kötü davranmamalıdır kızına ileride gelin olarak gideceği yerde kötü davranılmasını is

Ürüyen köpek ısırmaz : Bağırıp çağırarak başkalarını korkutmak isteyen kimseden zarar gelmez.

Üvey, öz olmaz kemha, bez olmaz : Bir çocuk ne denli sevilse, ilgi görse de öz annesindeki şefkati üvey annesinde bulamaz, üvey anne öz annenin yerini dolduramaz.

Üçlenmemiş eken, olmamış eker : Gerekli koşullarını yerine getirmeden bir işe başlayan kişi olumlu sonuç alamaz.

Üzümünü ye de bağını sorma : Yararlandığın şeyin nereden geldiğini araştırma.

Üşüntü köpekler mandayı paralar : Birlikten güç doğar.

v harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Veren eli herkes öper : Yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.

Var eli titremez : Varlıklı kimse, uzun boylu düşünmeden hayırlı işlere yardım eder.

Vakit, nakittir : Zaman çok değerlidir, boş yere harcanmamalıdır.

Verirsen veresiye, batarsın kara suya : Veresiye verdiğinde alanların borçlarını ödememeleri durumunda sen zor durumda kalabilirsin.

Varışına gelişim, tarhana aşına bulgur aşım : Sen bana ne kadar değer verir, yakınlık gösterirsen benden de o ölçüde karşılığını alırsın.

Var ne bilsin yok hâlinden : Varlıklı olan, yoksulun ne denli sıkıntı içinde bulunduğunu bilmez.

Vücut kocar, gönül kocamaz : Kişi ihtiyarlar ama gönlü taze kalır, sevgisi eksilmez.

Vasiyet ölüm getirmez : Üzülecek bir durum meydana gelirse ne yapılacağını şimdiden kararlaştırmak o üzücü durumun gelmesine yol açmaz.

Vurduğunu öldür, yedirdiğini doyur : Yaptığınız iş, amacın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Verirsen doyur, vurursan duyur : Yaptığınız iş, amacın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

y harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Yatsının faziletini güveyden sormalı : Eskiden gerdeğe yatsı namazından sonra girildiğinden güvey için yatsı çok önemliydi tıpkı bunun gibi birçok kimse için önemli bulunmayan bir durum kimi kişiler için özel bir önem taşır.

Yazın gölge kovan, kışın karın ovar : Yazın çalışmayıp keyif ve zevk ile vakit geçiren çiftçi, nasıl kışın aç kalırsa çalışma gücü ve ortamı bulunduğu hâlde zamanını değerlendirmeyen ve geleceğini düşünmeyen kişi de çalışma olanakları kal

Yalnızlık, Allah’ a mahsustur (yaraşır) : İnsan ancak toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde rahat ve huzurlu yaşayabilir.

Ya devlet başa ya kuzgun leşe : Sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır.

Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli : Buranın şartlarına uymalı veya buradan ayrılmalı.

Yanlış hesap Bağdat’ tan döner : Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa düzeltilebilir.

Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı : Yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz gençler, bizi beğenmezler.

Yaşı at pazarında sorarlar : Akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.

Yerdiğin oğlan (küçük) yer tutar : Bugün beğenmediğiniz, kendisinde yetenek bulmadığınız çocuğun zamanla bilgisi, görgüsü artar, toplumda önemli bir yeri olur.

Yağmur yağsın da varsın kerpiççi ağlasın : Yağmurdan yararlanacakların sayısı zarar göreceklerden daha fazladır, yeter ki yağmur yağsın.

z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları

Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar : Zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din kuralları, kanun emirleri yürümez.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy : Yaşadığın zamanın koşulları ve çevrendekilerin davranışları senin tutumuna uygun değilse sen onlara uymalısın.

Zahirenin (çiftçinin) ambarı sabanın ucundadır : Toprak, iyi sürülürse bol ürün vereceği için iyi sonuç almak isteyen işine dört elle sarılmalıdır.

Zora, beylerin borcu var : Zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır : Zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur : Elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır : 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak

Züğürtleyen bezirgân, eski defterleri yoklar : 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatara

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar : Birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir söz.

Zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü : Daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan, yersiz davranışlarda bulunur.


Paylaşın.

Değerlendirin.Makale ile benzer yazılar.

Sitede yayımlanmış son makaleler.

En çok okunan makaleler.

Makale bilgileri

Makale numarası: 887

Yazar: BB Yazar

Görüntülenme sayısı: 3419

Yayın tarihi: 10 Ekim 2019 01:10:02

Güncelleme tarihi: 27 Ocak 2020 05:01:51

Kategoriler: Atasözleri Çeşitli, Günlük Sözler

“Günün Atasözleri » A dan Z ye Her harften 10 tane atasözü” hakkında 4 yorum

  1. Selam herkese sayfa çook güzel olmuş her harften 10 tane atasözü var, açıklamalarıda güzel, çok beğendim..

  2. Bayburt merkezden ben Edip. Merhaba web sitesi inan ki dikkat çekici, face de paylaştım 23-01-2020 20:47:14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir