Bir Bilgi » Atatürk İlkeleri » Temel Atatürk İlkeleri » İnkılapçılık

İnkılapçılık

Türk Milleti’ni son zamanlarda geri bırakmış olan müesseseleri zorla yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icaplarına göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır.

Atatürk; “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun, bütün mana ve şekilleriyle uygar bir toplam haline getirmektir. Türk İnkılabı’nın temel prensibi budur” diyerek, inkılapçılık ile, Türk toplumunun ulaşacağı hedefi ortaya koymaktadır.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 6

Yayın tarihi: 10 Kasım 2019 10:11:04

Güncelleme tarihi: 10 Kasım 2019 10:11:52

Kategoriler: Temel Atatürk İlkeleri