Bir Bilgi » Atatürk İlkeleri » Bütünleyici Atatürk İlkeleri » İnsan ve İnsanlık Sevgisi

İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Kemalizm, ulusal bir ideolojidir ancak insanlığın geleceği için evrensel amaçlar güder.

Bunların başında, insanın insan tarafından sömürülmesi düzeninin ortadan kaldırılması, küresel silahlanmaya son verilmesi ve insanlığın insanca bir işbirliği içinde yaşaması zorunluluğu vurgulanır.

Bu yüzden bakın Atatürk bu düşünceye temel teşkil eden hangi sözleri söylemiştir:

“İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. İnsanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir.” (1931)

“Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.” (1936)

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 10

Yayın tarihi: 10 Kasım 2019 10:11:12

Güncelleme tarihi: 10 Kasım 2019 10:11:52

Kategoriler: Bütünleyici Atatürk İlkeleri