Ana sayfa » Atasözleri » T Harfi ile başlayan atasözleri

T Harfi ile başlayan atasözleri

Tabak sevdiği deriyi taştan taşa (yerden yere) çalar.

Takke düştü, kel göründü.

Talihsiz hacıyı araf’ta yılan sokar.

Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar.

Tamah olmasa, müflis acından ölmez.

Tamah varken müflis acından ölür.

Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.

Tarlada çayırda, bağ bayırda.

Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz.

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.

Tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısı.

Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı.

Tarlayı düz al, kadını kız al.

Tarlayı koçan zapt etmez, saban zapt eder.

Tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden almalı.

Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden.

Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.

Taş düştüğü yerde ağırdır (kalır).

Taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır.

Taş taş üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.

Taş yerinde ağırdır.

Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

Tatar’ın kılavuza ihtiyacı yok (-tur).

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı.

Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir.

Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur.

Tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin.

Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

Tavuk kaza bakarsa kıçı yırtılır.

Tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış.

Tay yetişmedikçe ata paha biçilmez.

Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.

Taze bardağın suyu soğuk olur.

Tazı o tazı ama çulu değişmiş.

Tebdilimekânda ferahlık vardır.

Tek elin nesi var, iki elin sesi var.

Tek kanatla kuş uçmaz.

Tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

Tembele dediler “kapını ört”, dedi “yel eser örter”.

Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

Temiz iş altı ayda çıkar.

Temsilde hata olmaz.

Tencere (çömlek) demiş “dibim altın”, kaşık (kepçe) demiş ben neredeyim?” (girdim, çıktım).

Tencere dibin kara, seninki benden kara.

Tencere tava, herkeste bir hava.

Tencere tencereye “yüzün kara” demiş, çömlek utancından yere geçmiş.

Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.

Terazi tartıyla, her şey vaktiyle.

Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var.

Terlemeden para kazanılmaz, solumadan can verilmez.

Terzi kendi söküğünü dikemez.

Terzinin işi kötü, ayıbını örten ütü.

Terziye “dinlen” demişler, ayağa kalkmış.

Terziye “göç” demişler, “iğnem başımda” (yanımda) demiş.

Teşbihte hata olmaz (olmasın).

Testi kırılsa da kulpu elde kalır.

Testiyi kıran da bir, suyu getiren de.

Tevekkelin gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez).

Teyze, ana yarısıdır.

Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider.

Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır.

Tilkiye “tavuk kebabı yer misin?” demişler, “adamın güleceğini getiriyorsunuz” demiş.

Tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aç.

Tırnağın varsa başını kaşı.

Tok açın hâlinden bilmez.

Tok ağırlaması (ağırlamak) güçtür (güç olur).

Tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar.

Top otu beylikten olunca, güllesi bağdat’a gider.

Topalla gezen, aksamak öğrenir.

Toprağı işleyen, ekmeği dişler.

Tüccar züğürtleyince eski defterleri karıştırır.

Tüccar züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar.

Türk karır, kılıcı karımaz.

Turpun sıkısından seyreği iyidir.

Tutulmayan hırsız beyden büyüktür.

Tutulmayan uğru, beyden doğru.

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.


Paylaşın.

Değerlendirin.Makale ile benzer yazılar.

Sitede yayımlanmış son makaleler.

En çok okunan makaleler.

Makale bilgileri

Makale numarası: 5846

Yazar: BB Yazar

Görüntülenme sayısı: 1

Yayın tarihi: 17 Aralık 2017 12:12:06

Güncelleme tarihi: 3 Şubat 2020 08:02:38

Kategoriler: Atasözleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir