Bir Bilgi » Atasözleri ve Anlamları » U Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

U Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

U harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları kısa açıklamaları ile birlikte bu yazımızda.


Ucuz alan, pahalı alır : Ucuz olan mal çabuk eskir, pahalıya alınmış gibi olur.

Ucuz etin yahnisi yavan (tatsız) olur : Ucuza mal olan şeyler niteliksizdir.

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti : Ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkulmamalıdır.

Uçan kuş aç kalmaz : Yaşam kavgası vermeyi bilen ne yapar yapar rızkını çıkarır.

Ufak at da civcivler yesin : Çok yalan söyleyen veya olayları abartan kişilere inandırıcı olmadığını belirtmek için söylenen bir söz.

Uğru, kalana yanar mal sahibi gidene : Aynı sonuçtan kimi yarar görür, kimi zarar.

Uğruluğa gitsen, insafı elden koma : Kötülüğün bile sınırı vardır.

Ulu ağacın gürültüsü dal ile, mutlu evin yakışığı döl ile : Bir ağacın dal budak salarak gürleşmesi gibi bir ailenin mutluluğu da yetiştirdiği çocuklarla pekişir, gürleşir.

Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır : Büyüklerin verdiği her öğüt yaşadıkları veya tanık oldukları bir olaya dayanır, bir büyüğün kulak ardı ettiğimiz sözünün önemini, başımız derde girip sızlanmaya başladığımız zaman anlarız.

Ulular köprü olsa, basıp geçme : Başkaları ezici, kırıcı davransa da sen onlara uyma, büyüklere karşı saygıda kusur etme.

Ulularla urgan çekişme : Senden daha güçlü ve bilgili olanlarla iyi geçin, zıtlaşma yenilirsin.

Ummadığın taş baş yarar : Küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir.

Umut, fakirin (garibin) ekmeğidir : Yoksul kişi, hep yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar.

Usta maymun kamçı istemez : İşini iyi bilen kişiye zorlama gerekmez.

Usta yanında perende atılmaz : Bir konuda tam beceri kazanmamış olan kişi, o işin uzmanıyla kalkışacağı üstünlük yarışında yenilgiye uğrar.

Ustamın adı hıdır, elimden gelen budur : Gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.

Ustanın çekici bin altın : Alanında uzman olan bir kişi, bir sorunu kolayca çözümleyebilme becerisi gösteriyorsa bu, aynı işe yıllarca verilmiş emeklerin karşılığı olarak değerlendirilmelidir.

Uşağı işe koş, sen de ardına düş : Çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.

Utananın oğlu kızı olmamış : Bir şeyi elde etmek için çalışmalı, tembel tembel oturmamalıdır.

Utanma pazar, dostluğu bozar : Taraflar birbirine ne denli yakın da olsalar bir alışverişte açıkça konuşup anlaşmaları gerekir, ayıp olur kaygısıyla başta değinilmeyen konular yüzünden sonradan araya soğukluk, kırgınlık girer.

Utanma pazar, mideyi bozar : Taraflar birbirine ne denli yakın da olsalar bir alışverişte açıkça konuşup anlaşmaları gerekir, ayıp olur kaygısıyla başta değinilmeyen konular yüzünden sonradan araya soğukluk, kırgınlık girer.

Uyku durak yok : Dinlenme imkânı yok.

Uzak menzile yavaş gitmeli : Zaman alacak işler aceleye getirilmemelidir.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 8

Yayın tarihi: 12 Eylül 2019 08:09:52

Güncelleme tarihi: 10 Kasım 2019 06:11:27

Kategoriler: Atasözleri ve Anlamları