Ana sayfa » Deyimler » U Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

U Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

U harfi ile başlayan deyimler ve anlamları kısa açıklamaları ile birlikte bu yazımızda.


(bir iş) uykuda olmak : yürütülmemek, olduğu gibi durmak.

(bir işin veya bir şeyin) ucundan tutmak : 1) bir şeyle meşgul olmak, katkı sağlamak, yardımcı olmak. Örnek Kullanım : Ömür boyu hiçbir işin ucundan tutmamış insanlar için bile bir yaşlılık fonu düzenlenmiş. -H. Taner. 2) mec. bir işi yeterince ilgilenmeden, önemsemeden yapmak.

(bir işin) ucunu kaçırmak : iş kötüye girmek, çıkmaza girmek.

(birine) uşaklık etmek : 1) bir kimseye hizmet veya kulluk etmek 2) mec. kendi çıkarı için yasal veya ahlaki olmasa bile başkasının her dediğini yapmak zorunda olmak.

U dönüşü yapmak : 1) yüz seksen derecelik bir dönüş yapmak 2) mec. önceden sahip olduğu bir düşünceden farklı bir düşünceyi savunmaya başlamak.

ucu (herhangi birine) dokunmak : birine olumsuz etkisi veya zararı gelmek.

ucu bucağı olmamak (görünmemek) : başı sonu olmamak. Örnek Kullanım : Ucu bucağı görünmeyen okyanusların karanlık dalgaları üzerinde avare yüzen bir çöp gibi yalnız. -P. Safa.

ucu bucağı yok (kayıp) : başı sonu olmayan, sınırsız, sonsuz. Örnek Kullanım : Nevin, içinde ucu bucağı kayıp bir boşluk duydu. -S. F. Abasıyanık. ?Bir ucu yok, bucağı yok harabedeydim / Soğuk mehtap karanlığa kefen sarardı. -E. B. Koryürek.

ucu ortası belli olmamak : iş neresinden başlanacağı kestirilemez durumda olmak.

ucunda (bir şey) bulunmak : kötü bir şeye sebep olmak. Örnek Kullanım : Ne yapalım, ucunda ölüm yok ya!? -M. Yesari.

ucunu bulmak : sona erdirmek, kolayını bulmak.

ucuz atlatmak (kurtulmak) : zor veya tehlikeli durumdan az zararla sıyrılmak. Örnek Kullanım : Bizim tekrar tekrar dinlemeyi sevdiğimiz bu fıkrayı anlatırken o hâlâ bu işten ucuz kurtulmuş olmasının heyecanını duyardı. -A. Ş. Hisar.

ucuz pahalı dememek : yüksek veya düşük fiyatlı olduğuna bakmamak. Örnek Kullanım : Tavşanlarını, kekliklerini ucuz pahalı demeden ilk çıkan alıcılara sattı. -N. Cumalı.

ucuza çıkmak : yaptırılan bir şey az masrafla elde edilmek.

ucuza gitmek : basit, kolay, önemsiz olarak değerlendirilmek. Örnek Kullanım : Tezgâhtarlık, figüranlık derken kendini satmasını bilememiş, ucuza gitmişti. -N. Cumalı.

ucuza kapatmak : argo ucuza almak, fırsatı değerlendirmek. Örnek Kullanım : Hem arabayı ucuza kapattım hem sağlama bağladım. -A. Gündüz.

uç uca gelmek : ancak yetişmek.

uç vermek : 1) çıban baş vermek 2) bitki bitmek, sürmek 3) mec. ortaya çıkmak. Örnek Kullanım : Orta Çağ hurafeleri ve kafası, okullarda uç verdi. -A. Boysan. 4) mec. gelişme, büyüme başlangıcı göstermek. Örnek Kullanım : Günbegün artmada dert ile gamım / Uç verdi yaralar sıralandı gel

uçan kuşa borcu olmak : pek çok kişiye borçlu olmak. Örnek Kullanım : Ben kimsenin hususi hayatına karışmayı asla sevmem ama şu Şahin Paşa, uçan kuşa borcu olduğunu herkes bilirken nasıl oluyor da kumarda bu kadar para kaybediyor. -A. Ş. Hisar.

uçan kuştan medet ummak : çok sıkıntıda kalıp en ufak bir yardımın herhangi bir yerden gelmesini beklemek, sıkıntılı bir durumdan kurtulmak için her türlü çareye başvurmak. Örnek Kullanım : O birkaç gün içinde uçan kuştan medet umdum. -R. N. Güntekin.

uçkuruna gevşek (düşkün) olmak : cinsel isteklerin tutkunu olmak.

uçkuruna sağlam olmak : tkz. cinsel isteklerin tutkunu olmamak, namuslu olmak.

uçup gitmek : kaybolmak, yok olmak. Örnek Kullanım : Sağıma baktım. İhtiyar yoktu. Güneşin ilk ziyalarıyla beraber kaybolan hayalet gibi sanki silinmiş, uçmuş gitmişti. -Ö. Seyfettin.

uçurumun kenarından dönmek : büyük bir tehlikeden son anda kurtulmak.

Pages: 1 2 3 4

Paylaşın.

Değerlendirin.Makale ile benzer yazılar.

Sitede yayımlanmış son makaleler.

En çok okunan makaleler.

Makale bilgileri

Makale numarası: 571

Yazar: BB Yazar

Görüntülenme sayısı: 1

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:18

Güncelleme tarihi: 27 Ocak 2020 05:01:01

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir