Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Y harfi ile başlayan deyimler ve anlamları kısa açıklamaları ile birlikte bu yazımızda.


(bir işi) yokuşa koşmak : bir konuda güçlük çıkarmak.

(bir işin) yolunu yapmak : bir işin istediği gibi olması için uygun zemin hazırlamak.

(bir işte) yer almak : 1) bir işi hazırlayanlar arasında bulunmak 2) ayrılan yerde durmak, bulunmak. Örnek Kullanım : ? Derginizde ne tür yazılar yer alıyor? -A. Ümit.

(bir işten) yüz (yüzünün) akı ile çıkmak : bir işi kendi saygınlığını yitirmeden eksiksiz ve başarılı olarak yapıp bitirmek. Örnek Kullanım : ?Biz buraya geldi isek her hâlde yüzümüzün akı ile çıkacağımızdan şüphe etmeyesin!? -E. E. Talu.

(bir şey olmaya) yüz tutmak : 1) bir şey, olmak üzere bulunmak. Örnek Kullanım : ?Duvarları sıvasız, kepenkleri boyanmadan bırakıldığı için çürümeye yüz tutmuş evde Hatice nine oturuyordu.? -N. Cumalı. 2) giderek biçim ve renk değiştirmek. Örnek Kullanım : ?Hepimiz gölgelenmeye yüz tutan ateşe gözlerimizi

(bir şey) yolunda görünmek : sorunsuz olduğu anlaşılmak. Örnek Kullanım : ?Gecekondunun ışıkları yanıyor ve her şey yolunda görünüyordu.? -O. Aysu.

(bir şey) yüzü görmemek : …-den yoksun olmak, uzak bulunmak. Örnek Kullanım : ?Yüzyıllardan beri sabah yüzü görmemiş uçsuz bucaksız kıraç topraklar.? -Y. K. Karaosmanoğlu.

(bir şeye) yatkın bulmak : uygun görmek. Örnek Kullanım : ?Bugün birçoğumuzun romana yatkın bulmayacağı anlatımları pek rahat kullanmıştır.? -S. İleri.

(bir şeye) yüz tutmak : yönelmek. Örnek Kullanım : ?Biçare Yunus’un çoktur günahı / Hakk’ın dergâhına yüz tutmuşum ben? -Yunus Emre.

(bir şeye) yüzü olmamak : 1) o şeye dayanamamak 2) cüret ve cesareti olmamak 3) utanmak.

(bir şeye) yüzü tutmamak : 1) haklı da olsa karşısındakini kıracak bir davranışta bulunmaktan çekinmek. Örnek Kullanım : ?O böyle kimseyi kırmak istemedikçe, kimseye olmaz demeye yüzü tutmadıkça ne kadar istemese çevresi onu kıracak, üzecekti.? -N. Cumalı. 2) utanmak.

(bir şeye, bir kimseye) yazık olmak : boş yere zarar verilmek. Örnek Kullanım : Masrafa yazık oldu. Adama yazık oldu.

(bir şeye, kimseye) yazık etmek : boş yere zarar vermek. Örnek Kullanım : Kumaşa yazık etti. Çocuğa yazık ettiniz.

(bir şeyin) yanından bile geçmemiş : ?o şeyle hiçbir ilgisi yok? anlamında kullanılan bir söz.

(bir şeyin) yerini tutmak : 1) bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak. Örnek Kullanım : ?Hiçbir kahvaltı simitle çayın yerini tutamaz.? -S. F. Abasıyanık. 2) görevinden ayrılan birinin yaptığı işi yapabilmek.

(bir şeyin) yolunu tutmak : benimsemek, gereğini yerine getirmek. Örnek Kullanım : ?Sen de biraz adamlığın yolunu tutmalısın.? -R. N. Güntekin.

(bir şeyin) yüzü açılmak : güzelliği, parlaklığı ortaya çıkmak.

(bir şeyin) yüzüne hasret kalmak : o şeyden yoksun kalmak, hasret kalmak. Örnek Kullanım : ?Burada yağdan yumurtadan geçtik, ekmek yüzüne hasret kaldık.? -M. Ş. Esendal.

(bir yer, işte) yabancılık çekmek : bir iş veya çevrede yabancı olmaktan doğan güçlüklere uğramak.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 81

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir