Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

yardım görmek : destek elde etmek, bağış almak. Örnek Kullanım : ?Oysaki yarım saat tek bir insandan, tek bir yerden yardım görmeksizin yaralı olduğu yerde kalmış.? -N. Uygur.

yardımda bulunmak : yardım etmek. Örnek Kullanım : ?Mal sahibi Rafet Reis, ona epey yardımda bulunmuştu.? -S. F. Abasıyanık.

yardımına koşmak : güç duruma düşene istekle yardım etmek.

yargıya başvurmak : dava açmak.

yargıya gitmek : bir anlaşmazlığı gidermek amacıyla mahkemeye başvurmak.

yargıya varmak : karşılaştırma ve değerlendirme yaparak bir sonuca ulaşmak, anlam vermek.

yarıda kalmak : bitmemek.

yarım elmanın yarısı o, yarısı bu : birbirine çok benzeyenler için söylenen bir söz.

yarım kalmak : tamamlanmamak, sonuçlanmamak.

yarım kulak dinlemek : umursamadan, önem vermeden dinlemek. Örnek Kullanım : ?Dersleri yarım kulak dinliyor, etütlerde uzun uzun mektuplar yazıyordu.? -Ç. Altan.

yarım sağ etmek : sağ yana biraz yönelmek.

yarım sol etmek : sol yana biraz yönelmek. Örnek Kullanım : ?Doktorun elini tuttu, salladı. Sonra yarım sol etti, yan tarafta duran koltuğa oturdu.? -M. Ş. Esendal.

yarından tezi yok : gecikmeksizin, hemen. Örnek Kullanım : ?Yarından tezi yok, gitmeniz için icap edenleri yapmaya başlamalısınız.? -F. R. Atay.

yarışa girmek : yarışmak. Örnek Kullanım : ?Mısır’ın değme ağıtçıları bile sanırım vaveylalarında benimle yarışa giremezlerdi.? -Y. K. Karaosmanoğlu.

yarışa kalkmak : 1) yarışmaya başlamak 2) yarışmaya niyetlenmek.

yarma gibi : çok iri yarı (kimse).

yas bağlamak : Yas tutmak. Örnek Kullanım : ?Yurdumuzda düşmanlar dert ekti, elem biçti / Yas bağlayan milletin gözyaşlarını içti? -E. B. Koryürek.

yas çekmek : yas tutmak. Örnek Kullanım : ?Hem yârinden hem yoldaştan hem köyden / Ayrı düşen garip kullar yas çeker? -A. İ. Özkan.

yas tutmak : 1) çok üzülmek, yasa bürünmek, matem tutmak. Örnek Kullanım : ?Sen gitmezsen Ankara’da yas tutmazlar, demek dilimin ucuna kadar gelmişken tuttum.? -M. Ş. Esendal. 2) duyulan acı ve üzüntüyü bazı davranışlarla belli etmek.

yasa bürünmek (boğulmak, gömülmek) : çok üzülmek. Örnek Kullanım : ?Bütün ev halkı yasa bürünmüştü, o gece hiçbirinin gözüne uyku girmedi.? -H. Topuz.

yasa çıkarmak (yapmak, koymak) : bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak.

yasağı (yasakları) çiğnemek : uyulması gereken kurallara uymamak. Örnek Kullanım : ?Ama yasağı çiğneyebilirim bu gece.? -E. Şafak.

yasak savmak : 1) bir nesne, bir gereksinimi geçici olarak karşılamak, şimdilik işe yaramak. Örnek Kullanım : Bu boyun bağı eskimiş ama bugünlük yasak savar. 2) bir işi hatır için, gönülsüz olarak üstünkörü yapmak. Örnek Kullanım : ?Bunu da yasak savar gibi değil, yararlı olmak kaygısı ile y

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 80

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir