Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

yatırım yapmak : 1) gelir amacıyla bir işe para yatırmak 2) mec. ileride bir çıkar veya kazanç sağlamak için önceden ortam hazırlamak.

yatıya kalmak : gidilen yerde geceyi geçirmek.

yavaş gel! (ol!) : argo abartarak konuşanlar için kullanılan bir söz.

yavaştan almak : işi gereken sürede yapmamak.

yave okumak : gereksiz söz söylemek, boşa konuşmak. Örnek Kullanım : ?Çevre mevre yaveleri okuyan, doğa deniz kutsallığını sosyete övünmesi şekline dönüştürenlere değil lafım.? -Y. Koray.

yavru atmak : gebe hayvan yavrusunu düşürmek.

yay gibi : 1) eğri. Örnek Kullanım : ?… ama işe yaramadı, yay gibi kaşlar birbirlerine yaklaşır gibi oldular.? -T. Buğra. 2) çok gergin.

yaya bırakmak : 1) yarışma söz konusu olan durumlarda geride bırakmak. Örnek Kullanım : ?Özellikle süper devletler, kendi çıkarları için kendilerine muhtaç dostları bir çırpıda yaya bırakıverirler.? -T. Halman. 2) yarı yolda bırakmak.

yaya kaldın tatar ağası : istediğini elde edemeyen, başarısızlığa uğrayan kimseler için kullanılan bir söz.

yaya kalmak : 1) istediği şeyi yapamaz duruma gelmek. Örnek Kullanım : ?Yetişmiş adamları, pek çok paraları olanlar bile bu yolda yaya kalıyorlar.? -M. Ş. Esendal. 2) binecek bir şeyi olmamak 3) yardımcısız kalmak. Örnek Kullanım : ?İddiası sosyal adalet ilkesi bazında oldukça yaya kalmıştı

yaygara koparmak : yaygarayı basmak.

yaygarayı basmak : bağırıp çağırmak. Örnek Kullanım : ?Gün geçmiyor ki evdeki kadınlardan biri, önüne bir ıslak şeker parçası düştüğünü görüp yaygarayı basmasın!? -R. N. Güntekin.

yayık dövmek : yayık yaymak. Örnek Kullanım : ?Yayık dövmek, yağ çıkartmak yeni gelinlerin görevi.? -N. Araz.

yayık yaymak : sütün ayranını ve yağını ayırmak için yayığı çalkalamak. Örnek Kullanım : ?Yayık yaydım kolum şişti / Kolumdan kol bağım düştü? -Halk türküsü.

yaza çıkmak : yaz mevsimine ulaşmak.

yazboz tahtasına çevrilmek (döndürmek) : bir konuda art arda birbirini tutmayan kararlar alınmak. Örnek Kullanım : ?Millete mal olmuş şehitlerin, büyük hizmet sahiplerinin saygınlığı ulu orta yazboz tahtasına çevrilemez.? -H. Taner.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 80

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir