Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

yerine geçmek : 1) görevden ayrılan birinin yerini almak 2) bulunmayan bir nesnenin veya kavramın yerine kullanılabilmek.

yerine gelmek : 1) yapılmak, olmak. Örnek Kullanım : İsteğiniz yerine geldi. 2) eski duruma dönmek. Örnek Kullanım : Sağlığım yerine geldi.

yerine getirmek : 1) istenileni, gerekeni yapmak. Örnek Kullanım : ?Sırf iri, kara gözlerindeki endişe dinsin diye, itiraz etmeden her isteğini yerine getirdim.? -N. Uygur. 2) eski duruma döndürmek 3) ifa etmek. Örnek Kullanım : ?Şirket su veremeyecekse taahhüdünü yerine getirmediği için dağıtı

yerine koymak : 1) gibi görmek, saymak. Örnek Kullanım : ?Hem de yetişkin, yosma bir kadın beni erkek yerine koymuştu.? -N. Cumalı. 2) yitirilen, elden çıkan bir şeyin, benzerini veya eşini sağlamak. Örnek Kullanım : Kaybolan kitaplarımı yerine koyamadım.

yerine oturmak : 1) iyi yerleşmek 2) bir durum, bir düşünce vb. benimsenmek, yaygın duruma gelmek, yerleşmek.

yerini almak : yerine geçmek. Örnek Kullanım : ?Öğretim ve öğrenim yerini de ister istemez politik tartışmalar almıştı.? -Y. K. Karaosmanoğlu.

yerini beğenmek : bitki yerini gelişmesine çok uygun bulmak.

yerini bulmak : 1) uygun olan yerde olmak. Örnek Kullanım : Depremden sonra gönderilen battaniyeler yerini buldu. 2) kendine yakışan makamı, durumu bulmak.

yerini doldurmak : 1) görevini başarı ile yapar olmak 2) görevinden ayrılan birinin yerine gelen kişi, önceki görevli kadar başarılı olmak.

yerini ısıtmak : bir yerde uzun süre kalmak. Örnek Kullanım : ?Yeni nazır olmuşsun, yerini ısıtmaya bakacaksın, yüzyıllardır düzelmemiş işleri düzeltecek değilsin ya!? -M. Ş. Esendal.

yerini sevmek : yerini beğenmek.

yerini yapmak : bir şey elde etmek amacıyla girişimde bulunmak.

yerle bir etmek : temeline kadar yok etmek, tahrip etmek. Örnek Kullanım : ?Ali bütün karargâhı yerle bir edecek bu korkunç alete bakmak istedi.? -Ö. Seyfettin.

yerle gök bir olsa : ?sonu ne olursa olsun? anlamında kullanılan bir söz.

yerle yeksan etmek : yerle bir etmek.

yerlerde sürünmek : çok perişan, acınacak bir durumda bulunmak.

yerlere geçmek : çok utanıp sıkılmak veya kahrolmak. Örnek Kullanım : ?O kahkaha nöbetlerinden birini tatmak üzere olduğunu hissediyor, yerlere geçiyordum.? -R. N. Güntekin.

yerlere kadar eğilmek : aşırı saygı göstermek.

yerleri süpürmek : saç, etek, paça çok uzun olmak.

yerli yerinde olmak : 1) eskiden olduğu yerde bulunmak. Örnek Kullanım : ?… birçok yalılar ve köşklerse … şimdi sazları ve sözleri susmuş olmakla beraber yine yerli yerindeydi.? -A. Ş. Hisar. 2) uygun, yakışır olmak.

yerli yerine oturmak : uygun düşmek. Örnek Kullanım : ?Her şey denk düşüyor, müthiş bir düzenle yerli yerine oturuyordu.? -A. Kulin.

yersiz yurtsuz kalmak : 1) barınacak bir yeri bulunmamak, oturacak yeri olmamak. Örnek Kullanım : ?Dünya üzerinde yersiz yurtsuz kalmış iki arkadaş.? -R. H. Karay. 2) bütün varlığını yitirip çok zor durumda olmak. Örnek Kullanım : ?Vaktiyle bir mahalle halkını barındıran hanların, bir çarşı teşkil ed

yeşil ışık yakmak : uygun olabileceğini, izin verilebileceğini belli etmek. Örnek Kullanım : ?Bu anıt, onun kişiliğinin getirdiği bir dokunulmazlıkla daha sonra nice heykellere yeşil ışık yakıyordu.? -H. Taner.

yeter de artar : ?fazlasıyla yeter? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : ?Onun okudukları ona yeter de artar bile.? -M. Ş. Esendal.

yeter ki : ancak, şu şartla. Örnek Kullanım : ?Yeter ki biri ona iyice bakmış, oturup onunla konuşmuş olsun!? -M. Ş. Esendal.

yeteri kadar : yetecek ölçüde.

yetkili kılmak : yetkisini kullanma imkânını vermek. Örnek Kullanım : ?Fakat kendileri gelmeden önce, bir küçük pürüzü gidermek konusunda da yetkili kıldılar.? -N. Hikmet.

yetmişine merdiven dayamak : ileri yaşlara ulaşmak.

yetti artık (gayrı) : bir olaydan veya sözden aşırı derecede sıkıntı duyulduğunu anlatan bir söz.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 80

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir