Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

yığılıp kalmak : 1) birikmek 2) düşmek, yıkılmak.

yıkım olmak : büyük zarara yol açmak.

yıkkınlık göstermek : yıkılmaya yüz tutmak. Örnek Kullanım : ?Şimdi büsbütün yanan Aksaray’ın daha benim küçüklüğümde yıkkınlık gösteren konaklarını bilmem hatırlayanlarınız var mıdır?? -F. R. Atay.

yıl on iki ay : sürekli olarak, sürekli bir biçimde.

yılan gibi : 1) hain, sevimsiz ve soğuk (kimse). Örnek Kullanım : ?Yılan gibisin, insanları sokmaktan zevk alırsın.? -N. Hikmet. 2) kıvrım kıvrım. Örnek Kullanım : ?Geminin arkasına gittim, dümen suyunun bir yılan gibi uzayıp gittiğini gördüm.? -Halikarnas Balıkçısı.

yılan gibi sokmak : bir kimseye sinsice kötülük etmek.

yılanın kuyruğuna basmak : kötü bir kimseye kötülük yapacak fırsat vermek.

yıldırım çarpmışa dönmek : apansız kötü bir durum karşısında kalıp ne yapacağını bilememek.

yıldırım gibi : büyük bir hızla. Örnek Kullanım : ?Taarruz bir yıldırım gibi inecekti.? -F. R. Atay.

yıldırımları üstüne çekmek : bazı davranışlarıyla birçok kimseyi kızdırarak saldırılarına, eleştirilerine yol açmak.

yıldız akmak (kaymak, uçmak) : yıldız gökyüzünde hızla yer değiştirmek.

yıldızı (yıldızları) barışmamak : görüş, duygu ve düşünce bakımından uyuşmamak. Örnek Kullanım : ?Adayı ve adalıları o kadar sevmeme rağmen bir türlü yıldızım barışmamıştır.? -B. Felek.

yıldızı parlamak : başarı yönünden herkesin dikkatini çekecek bir duruma gelmek, ün kazanmak. Örnek Kullanım : ?Yeni Dâhiliye Nazırı Zati Bey’in yıldızı parladıkça Zaptiye Nazırı Selim Paşa’nın ikbali sönmeye yüz tuttu.? -H. E. Adıvar.

yıldızı sönmek : ününü yitirmek. Örnek Kullanım : ?Bu gecelerin artık benzi soluyor, talihi kararıyor, yıldızı sönüyordu.? -A. Ş. Hisar.

yıldızları saymak : geceleri uyku uyuyamamak. Örnek Kullanım : ?Yıldızları sayarak bekliyordum sabahı.? -Y. Z. Ortaç.

yısa beraber! : hep birlikte.

yiğitliğe leke (bok) sürmemek : mertliğe aykırı davranışta bulunmamak.

yiğitlik sende kalsın : özveri, hoşgörü ve ılımlılık öğütleyen söz.

yiğitlik taslamak : yiğitmiş gibi davranmak.

yitip gitmek : görünmez olmak, ortadan kalkmak.

yiyim yeri etmek (yapmak) : bir yeri kendi çıkarına kullanmak. Örnek Kullanım : ?Şimdi de mahalle bakkallığını mı yiyim yeri yaptın?? -Ö. Seyfettin. ?Bir sürü halayık ve hizmetçiden başka takım takım fakir akrabalar, paşayı yiyim yeri etmiş.? -R. N. Güntekin.

yiyip bitirmek : 1) tüketmek 2) onmaz duruma getirmek, yıkımına sebep olmak 3) sürekli olarak tedirgin etmek, üzmek, hırpalamak.

yiyip içmek : karın doyurmak, beslenmek.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 80

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir