Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

yoğurt çalmak : yoğurt yapmak için süte yoğurt mayası koymak. Örnek Kullanım : ?Ana, inek sağar yoğurt çalar, yayık vurur.? -T. Buğra.

yoğurt gibi : koyu ve katılaşmış (nesne).

yok ananın örekesi : argo saçma bir söze karşı verilen karşılık. Örnek Kullanım : ?Dünya yuvarlakmış… Yok ananın örekesi.? -H. R. Gürpınar.

yok canım : 1) ?öyle şey olmaz, hayır, inanmayın? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : ?Yok canım, ben belediye taraflısı değilim. Sizden yanayım.? -M. Ş. Esendal. 2) ?sahi mi, öyle mi?? anlamında kullanılan bir söz.

yok devenin başı (pabucu veya nalı) : tkz. çok abartılı bir söz karşısında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : İki saatte ağaç yetiştireceklermiş. -Yok, devenin başı!

yok etmek : 1) ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek 2) mec. varlığına son vermek. Örnek Kullanım : ?Kurtulmak için ya yok olmalı ya yok etmeli.? -A. İlhan.

yok olmak : 1) ortadan kalkmak, kaybolmak 2) mec. varlığı sona ermek. Örnek Kullanım : ?Bir umuttur yok olmaya karşı az çok hazırlıklı olmak.? -B. Necatigil.

yok satmak : bir mal, çok satıldığı için çabucak tükenmek.

yok yok : 1) ?ne istersen var? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : Bu mağazada yok yok. 2) ?hayır hayır!? anlamında kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : Yok yok, gidelim!

yoksulluk çekmek : sürekli yoksulluk içinde bulunmak. Örnek Kullanım : ?O hep faydasız üzüntüler duyar, sıradan arzularla, varlıklar içinde, yoksulluklar çekerdi.? -A. Ş. Hisar.

yoksun bırakmak (etmek, kılmak) : yoksun duruma getirmek, bir şeyin yokluğunu çektirmek. Örnek Kullanım : ?Sözlerimi dinlediler ve öyle cimrileştiler ki kendilerini bile bir lokma yemekten yoksun bıraktılar.? -N. Hikmet.

yoksun kalmak : sahip olunan bir şeyi kaybetmek, kullanamamak. Örnek Kullanım : ?Ben de kendimi, köklerinden yoksun kalmış herkesin düştüğü o sefahat âleminin gergin tekdüzeliğine bırakmıştım.? -R. Mağden.

yoksun olmak : belli bir şeye, sahip olamamak. Örnek Kullanım : ?Kadın konularında sağduyudan hayli yoksun oluşu kalıtımsaldı.? -R. Erduran.

yoktan var etmek : yaratmak, ortaya çıkarmak. Örnek Kullanım : ?Ama bu düşmanları kendisi âdeta çalışarak hazırlar, yoktan var ederdi.? -Y. Z. Ortaç.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 80

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir