Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

yaka bir tarafta, paça bir tarafta : kılığı kıyafeti dağınık bir durumda.

yaka ısırmak : şaşırarak ?Allah esirgesin? demek.

yaka paça etmek (götürmek) : hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla, apar topar götürmek.

yakadan atmak : savıp kurtulmak.

yakadan geçirmek : esk. evlatlığa kabul etmek.

yakası açılmadık : söylenmesinden kaçınılan (söz, sövgü veya açık saçık nükte). Örnek Kullanım : ?Bir yandan yakası açılmadık küfürler, bir yandan dedikodu ve türküler.? -B. R. Eyuboğlu.

yakasına çökmek : zorlamak, baskı yapmak. Örnek Kullanım : ?Bereket versin hekimler sıkı bastılar, yengem de yakana çöktü de seni biraz hizaya getirdiler.? -M. Ş. Esendal.

yakasını kaptırmak : bir şeyin, bir kimsenin etkisinden kendisini kurtaramamak. Örnek Kullanım : ?Ooo … dedi, konukların en yaşlısı, sen yakanı iyice kaptırmış gibisin.? -N. Araz.

yakayı (yakasını) kurtarmak (sıyırmak) : bir işten kurtulmak. Örnek Kullanım : ?Pek sıkboğaz ederlerse bakalım bir sırasını düşürebilirsek yolunda bir yalanla yakamızı kurtarırız.? -R. N. Güntekin.

yakayı ele vermek : kaçamayarak ele geçmek, yakalanmak. Örnek Kullanım : ?Bu konuda hiç kimsenin yakayı ele vermeyeceğine şimdiden kalıbımı basarım.? -B. R. Eyuboğlu.

yakı açmak : iyileştirmek için bir yarayı açıp işletmek.

yakı yakmak (vurmak) : yakı yapıştırmak.

yakın takibe almak : yakın takip işini yapmak.

yakından bilmek (tanımak) : bir kimseyi, bir şeyi bütün özellikleriyle bilmek veya tanımak.

yakınlık duymak : birine karşı sevgi veya ilgi duymak. Örnek Kullanım : ?İkisi de birbirlerine yakınlık duyuyorlardı.? -R. H. Karay.

yakınlık görmek : ilgi, sevgi görmek. Örnek Kullanım : ?O, Türkiye’de üç yerden yakınlık gördü.? -Y. Z. Ortaç.

yakınlık göstermek : biriyle ilgilenmek, sevgiyle davranmak.

yakınlık kurmak : sıkı ilişki içinde bulunmak, ilgi ve destek vermek. Örnek Kullanım : ?Ben merhumla yakınlık kurmuş bahtiyarlardan değilim.? -B. Felek.

yakıp yıkmak : çok büyük zarar vermek, harap etmek. Örnek Kullanım : ?Siyasal kuruluşların lokallerini yakıp yıkmaya kalkacaklardır.? -N. Cumalı.

yakışık almamak : yerinde olmamak, uygun düşmemek. Örnek Kullanım : ?Onu gece yarısı sokağın ortasına atıvermek yakışık almazdı.? -R. N. Güntekin.

yakışıksız kaçmak : uygun düşmemek, çirkin olmak, münasebetsiz görünmek. Örnek Kullanım : ?Kitabın adı uzun fakat insanda okumak merakı uyandırdığı için bu uzunluk yakışıksız kaçmamış.? -N. Hikmet.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 80

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir