Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

yama gibi durmak : bulunduğu yere uymamak, eklendiğini belli etmek.

yama vurmak : delik, yırtık veya eski bir yere yama koymak, yama koyarak onarmak. Örnek Kullanım : ?Hacının kız kardeşi bir çoraba yama vuruyordu.? -R. Enis.

yamuk yapmak : birine karşı yanlış davranmak.

yan bakmak : 1) beğenmeyerek veya düşmanca bakmak 2) kötü niyet beslemek. Örnek Kullanım : ?Kim ona yan bakarsa kemiklerini kırar, anasını ağlatırım.? -H. E. Adıvar.

yan basmak : 1) bir işte aldanmak 2) dürüst davranmamak, kaypaklık etmek.

yan çizmek : tkz. bir işten kaçmak. Örnek Kullanım : ?Bir görev olmasına karşın, biz bu göreve yan çizmeyi yeğliyoruz.? -S. İleri.

yan gelip oturmak (yatmak) : yan gelmek. Örnek Kullanım : ?El âlem kaloriferli konaklarda yan gelip otururken sen işte böyle tir tir titrersin.? -Y. K. Karaosmanoğlu. ?Eloğlu erkenden ayaktadır. Bunca uygarlık yan gelip yatmakla elde edilmemiştir.? -H. Taner.

yan gelmek : bir işe karışmayarak rahatına bakmak, keyfince yaşamak. Örnek Kullanım : ?Köşke kurulalım rahatımıza, keyfimize bakıp yan gelelim.? -S. M. Alus.

yan gözle bakmak : 1) yan bakmak 2) belli etmeden, göz ucuyla bakmak. Örnek Kullanım : ?Genç bir jandarma zabiti, sert bir eda ile geçiyor, yan gözle bana bakıyordu.? -R. N. Güntekin.

yan pala Zeydün : tkz. ve alay birinin, yeni bir durum karşısında ne yapacağını kestiremeyerek şaşkınlık geçirdiğini anlatmak için kullanılan bir söz. Örnek Kullanım : ?… bütün görevlileri yan pala Zeydün, hepimiz ve her şey eski hamam, eski tas…? -T. Buğra.

yan tutmak : taraflardan yalnızca birini desteklemek, yansız davranmamak.

yan yan bakmak : 1) göz ucuyla bakmak. Örnek Kullanım : ?İhtiyar kadın yan yan torununa bakıyordu.? -M. Yesari. 2) kin, nefret veya öfke ile bakmak.

yan yatmak : 1) yana doğru çok eğilmek 2) sağa veya sola doğru eğilerek devrilmek. Örnek Kullanım : ?Batık gemi on kulaçta yan yatıyordu.? -Halikarnas Balıkçısı.

yana yana istemek : ısrarla, içtenlikle dilemek. Örnek Kullanım : ?Bir babam olduğunu, nasıl yana yana istediğini size anlatamam.? -M. Ş. Esendal.

yanağına kan gelmek : yüzü daha canlı ve renkli olmak, iyi beslenmekten dolayı gürbüz görünmek.

yanağından kan damlamak : çok sağlıklı olduğu benzinden anlaşılmak. Örnek Kullanım : ?Sağımızdaki, yanağından kan damlayan iri Çerkez’i gösterdim.? -Ö. Seyfettin.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 80

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir