Y Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

yandı gülüm keten helva : ?kaçırılmış bir fırsat? anlamında kullanılan bir söz.

yangın bacayı sarmak : durum olağanüstü kötüye gitmek.

yangın yerine dönmek : çok kalabalıklaşmak.

yangına körükle gitmek : gerginliği, uzlaşmazlığı artıracak biçimde davranmak. Örnek Kullanım : ?Bey, bana teselli verecek yerde sen de yangına körükle gidiyorsun.? -H. R. Gürpınar.

yangına vermek : tutuşturmak, bir şeyi bilerek yakmak.

yangından mal kaçırır gibi : bir işte gereksiz telaş ve ivedilik göstererek, herkesten saklamaya çalışarak.

yangını körüklemek : gerginliği, anlaşmazlığı artırmak.

yanık kokmak : 1) is kokmak 2) ortalıkta bir şeyin yandığını anlatan koku bulunmak.

yanılgıya düşmek : bilmeden bir yanlışlık yapmak. Örnek Kullanım : ?Eski bakan bir yanılgıya düşmüştü.? -Ç. Altan.

yanına almak : 1) yanında çalıştırmak. Örnek Kullanım : ?Ben seni yanıma alayım ama çok para veremem.? -Ö. Seyfettin. 2) geçimini sağlamak için yanında bulundurmak. Örnek Kullanım : Annesini yanına almış. 3) beraberinde götürmek.

yanına bırakmamak (koymamak) : cezasız bırakmamak, öç almak. Örnek Kullanım : ?Böylece yaptıklarını yanlarına bırakmamış olacağım, insanlar neden öldürüldüğümüzü anlayacaklar.? -A. Ümit.

yanına kâr kalmak : cezasız kalmak. Örnek Kullanım : ?Galiba bu tarihî günün yüzü suyu hürmetine Beyoğlu’nda sürtüp durmaları yanlarına kâr kaldı.? -H. Taner.

yanına salavatla varılmaz : 1) çok pahalı olan şeyler için kullanılan bir söz 2) kibirli, gururlu kimseler için kullanılan bir söz 3) çok öfkeli kimseler için söylenen bir söz.

yanına salavatla yaklaşılmak : birini yanına gitmekten korkmak, çekinmek. Örnek Kullanım : ?Biliyorum, yarın bu kâğıtları yazanların da yanlarına salavatla yaklaşılacak.? -A. Ağaoğlu.

yanında olmak : desteklemek, yardımcı olmak.

yanıp durmak : pişman olmak. Örnek Kullanım : ?Herife bir tokat yahut bir yumruk yerleştiremediğine bile yandı durdu.? -P. Safa.

yanıp tutuşmak : 1) güçlü bir aşk ile sevmek 2) bir şeyi elde etmek için güçlü bir istek duymak. Örnek Kullanım : ?Her şeyden önce bir bakanlık koltuğuna kurulmak ihtirasıyla yanıp tutuştuğunu ve oraya varmak için her vasıtayı mübah saydığını sezip anlamamış mıydı?? -Y. K. Karaosman

yanıp yakılmak : sızlanmak, şikâyet etmek. Örnek Kullanım : ?Ali Safa Bey bir şeye çok yanıp yakılıyordu, işini daha gizli görebilirdi.? -Y. Kemal.

yanıt hakkı doğmak : cevap hakkı doğmak. Örnek Kullanım : ?Anlamamı istediler. Yanıt hakkı doğarmış, bu da gereksiz dediydim dediydin meselesine götürürmüş işi.? -N. Meriç.

yanıt vermek : yanıtlamak, cevaplamak.

Makaleyi paylaşmak ister misin?
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak diğer insanların faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 80

Yayın tarihi: 19 Eylül 2019 04:09:03

Güncelleme tarihi: 14 Ocak 2020 04:01:00

Kategoriler: Deyimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir