Ana sayfa » Atasözleri ve Kısa Anlamları » Z Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Z Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Z Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları kısa açıklamaları ile birlikte bu yazımızda.


Zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü : Daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan, yersiz davranışlarda bulunur.

Züğürtlük, zadeliği bozar : Soylu kimse fakirleşince soyluluğu unutulur.

Züğürtleyen bezirgân, eski defterleri yoklar : 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatara

Züğürt olup düşmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir : Uyuz olup kaşınmak insanı çok rahatsız eder ama züğürtlükten dolayı ne yapacağını düşünmek daha çok rahatsız eder.

Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır : 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak

Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına : Rastgele yapılan plansız işlerde yöntem, kural aranmaz.

Zorla güzellik olmaz : 1) kişiye, beğenmediği şey zorla beğendirilemez 2) bir iş insana zor kullanılarak yaptırılamaz.

Zora, beylerin borcu var : Zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler.

Zora dağlar dayanmaz : Zor kullanan kişilere çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer.

Zor oyunu bozar : Hileyle hazırlanan bir düzenin güç kullanılarak üstesinden gelinebilir.

Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar : Zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din kuralları, kanun emirleri yürümez.

Zırva tevil götürmez : Saçma olan bir düşünceyi döndürme, çevirme yolu ile savunmaya kalkışanlara söylenen bir söz.

Zeyrek kuş iki ayağından tutulur : İşini hile ile yürüten kimse sonunda yakayı ele verir.

Zenginin sermayesi kasasında, âlimin sermayesi kafasında : Zengin kişinin zenginliği parasıdır, her işini parayla kolayca yaptırır bilgin kişinin zenginliği ise kafasındaki bilgisidir, düşüncesidir.

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar : Birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir söz.

Zenginin horozu bile yumurtlar : Paralı kişi başarılı olunamayacak sanılan işlerden bile kâr sağlama yolunu bulur.

Zengin kesesini döver, züğürt dizini : Bir iş yapılacağı zaman zengin işte para diye kesesini döver, fakirse yapmak istediği işi parasızlık yüzünden yapamayacağı için dizini döver.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır : Zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır : Zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır : Gerçekleşmesi güç bir şey isteyen kimse isteğini gerçekleştirecek çareyi kendisi bulmak zorundadır.

Zemheride sür de çalı sür : İyi verim alabilmek için üstünkörü olsa bile tarlayı zemheride sürmek gerekir.

Zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur : Elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

Zararın neresinden dönülse kârdır : Sürüp giden zararlı bir işten ne kadar erken vazgeçersek daha sonra uğrayacağımız zararı o kadar azaltmış oluruz.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy : Yaşadığın zamanın koşulları ve çevrendekilerin davranışları senin tutumuna uygun değilse sen onlara uymalısın.

Zahmetsiz rahmet olmaz : Sıkıntı, güçlük çekmeden iyi ve güzel işler başarılamaz.

Zahirenin (çiftçinin) ambarı sabanın ucundadır : Toprak, iyi sürülürse bol ürün vereceği için iyi sonuç almak isteyen işine dört elle sarılmalıdır.


Paylaşın.

Değerlendirin.Makale ile benzer yazılar.

Sitede yayımlanmış son makaleler.

En çok okunan makaleler.

Makale bilgileri

Makale numarası: 484

Yazar: BB Yazar

Görüntülenme sayısı: 25

Yayın tarihi: 12 Eylül 2019 10:09:57

Güncelleme tarihi: 2 Şubat 2020 12:02:58

Kategoriler: Atasözleri ve Kısa Anlamları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir