Bir Bilgi » Atasözleri ve Anlamları » Z Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Z Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Z harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları kısa açıklamaları ile birlikte bu yazımızda.


Zahirenin (çiftçinin) ambarı sabanın ucundadır : Toprak, iyi sürülürse bol ürün vereceği için iyi sonuç almak isteyen işine dört elle sarılmalıdır.

Zahmetsiz rahmet olmaz : Sıkıntı, güçlük çekmeden iyi ve güzel işler başarılamaz.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy : Yaşadığın zamanın koşulları ve çevrendekilerin davranışları senin tutumuna uygun değilse sen onlara uymalısın.

Zararın neresinden dönülse kârdır : Sürüp giden zararlı bir işten ne kadar erken vazgeçersek daha sonra uğrayacağımız zararı o kadar azaltmış oluruz.

Zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur : Elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

Zemheride sür de çalı sür : İyi verim alabilmek için üstünkörü olsa bile tarlayı zemheride sürmek gerekir.

Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır : Gerçekleşmesi güç bir şey isteyen kimse isteğini gerçekleştirecek çareyi kendisi bulmak zorundadır.

Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır : Zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır : Zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Zengin kesesini döver, züğürt dizini : Bir iş yapılacağı zaman zengin işte para diye kesesini döver, fakirse yapmak istediği işi parasızlık yüzünden yapamayacağı için dizini döver.

Zenginin horozu bile yumurtlar : Paralı kişi başarılı olunamayacak sanılan işlerden bile kâr sağlama yolunu bulur.

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar : Birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir söz.

Zenginin sermayesi kasasında, âlimin sermayesi kafasında : Zengin kişinin zenginliği parasıdır, her işini parayla kolayca yaptırır bilgin kişinin zenginliği ise kafasındaki bilgisidir, düşüncesidir.

Zeyrek kuş iki ayağından tutulur : İşini hile ile yürüten kimse sonunda yakayı ele verir.

Zırva tevil götürmez : Saçma olan bir düşünceyi döndürme, çevirme yolu ile savunmaya kalkışanlara söylenen bir söz.

Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar : Zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din kuralları, kanun emirleri yürümez.

Zor oyunu bozar : Hileyle hazırlanan bir düzenin güç kullanılarak üstesinden gelinebilir.

Zora dağlar dayanmaz : Zor kullanan kişilere çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer.

Zora, beylerin borcu var : Zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler.

Zorla güzellik olmaz : 1) kişiye, beğenmediği şey zorla beğendirilemez 2) bir iş insana zor kullanılarak yaptırılamaz.

Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına : Rastgele yapılan plansız işlerde yöntem, kural aranmaz.

Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır : 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak

Züğürt olup düşmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir : Uyuz olup kaşınmak insanı çok rahatsız eder ama züğürtlükten dolayı ne yapacağını düşünmek daha çok rahatsız eder.

Züğürtleyen bezirgân, eski defterleri yoklar : 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatara

Züğürtlük, zadeliği bozar : Soylu kimse fakirleşince soyluluğu unutulur.

Zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü : Daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan, yersiz davranışlarda bulunur.

Makale bilgileri.

Yazar: BB Yazar

Okunma sayısı: 8

Yayın tarihi: 12 Eylül 2019 09:09:57

Güncelleme tarihi: 10 Kasım 2019 06:11:26

Kategoriler: Atasözleri ve Anlamları