Bir Bilgi
Ana sayfa » Atasözü ve Anlamı » Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır

Züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır

  1. tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir
  2. vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

bezirgân ad

  1. tüccar
  2. alışverişte aşırı kâr amacı güden kimse.
  3. mec.mesleğini yalnızca kazanç için, para için kullanan kimse .”O doktor bezirgândır, başkasını bulun”
  4. tüccar, eli darlaşınca, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski hesaplarını gözden geçirir.
  5. eskiden önemli işler yapmış, üst görevlerde bulunmuş kimseler, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

Yorum ekle

BBEditör